Sprzedaż energii z OZE bezpośrednio do odbiorców przemysłowych – szkolenie on-line

Sprzedaż energii z OZE bezpośrednio do odbiorców przemysłowych – szkolenie on-line
Unsplash

Zapraszamy na szkolenie on-line: Umowy PPA – jak sprzedawać energię z OZE bezpośrednio do odbiorców przemysłowych. Spotkanie odbędzie się 23 maja 2023 r. Poprowadzą je Grzegorz Skarżyński i Przemysław Kałek.

Udział w szkoleniu zapewni kompleksowe spojrzenie na  główne elementy składające się na strategię pozyskiwania zielonej energii i determinujące przyjęcie określonego modelu biznesowego przez odbiorcę takiej energii.

Szkolenie i warsztaty on-line:

Umowy PPA – jak sprzedawać energię z OZE bezpośrednio do odbiorców przemysłowych 

Termin: 23 maja 2023 r.

Program:

8.30–9.00 Logowanie uczestników

9.00–9.30 Jak działa rynek energii – podstawowe ryzyka dla wytwórcy i odbiorcy energii  

 • płynność rynku
 • ryzyko zmiennej ceny jak ustalić cenę w kontrakcie (benchmarki cenowe, krzywe cenowe)
 • ryzyko profilu
 • ryzyko bilansowania
 • ryzyko kredytowe
 • ryzyko wolumenu
 • przepływy pieniężne w umowie dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego

9.30–10.15 Uwarunkowania prawno-regulacyjne umów pomiędzy wytwórcą a odbiorcą przemysłowym (z uwzględnieniem potencjalnych konsekwencji wynikających ze zniesienia obliga giełdowego oraz zmian reguł rynku bilansującego)

 • wymogi koncesyjne
 • model rynku energii (rola poszczególnych podmiotow na rynku energii) – wpływ na poszczególne rodzaje umów dostaw energii dla odbiorcy przemysłowego
 • umowa fizycznej dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego
 • umowa finansowa dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego
 • dostawa energii z instalacji przyłączonych do sieci odbiorcy (tzw „behind the meter”, linia bezpośrednia)
 • obowiązki związane z dostawami energii do odbiorcow przemysłowych (odbiorców końcowych)
 • przywileje dla odbiorców przemysłowych
 • klaster i spółdzielnia energetyczna a umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego
 • kodeksy sieciowe
 • graniczne terminy wynikające z Ustawy o OZE i Prawa Energetycznego

10.15–11.45 Negocjowanie umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego

 • jak wytwórca OZE sprzedaje energię
 • systemy wsparcia OZE a sprzedaż do odbiorców przemysłowych
 • koszty dostawy energii przez wytwórcę OZE dla odbiorcy przemysłowego – w tym koszt realizacji obowiązków związanych z umorzeniem różnego rodzaju świadectw pochodzenia
 • niedopasowanie profilu wytwarzania energii przez wytwórcę OZE i profilu odbioru przez przemysłowego odbiorcę energii
 • produkty mogące być przedmiotem umowy o dostawę energii
 • jak przedsiębiorstwo przemysłowe kupuje energię – co z tego wynika dla kształtu umowy dostawy energii
 • składniki cenowe zakupu energii
 • relacje z operatorami systemu – usługa dostępu do rynku i bilansowania
 • modele umów – gdzie jest wartość dodana związana z zawarciem umowy zakupu energii bezpośrednio od wytwórcy OZE
 • podstawowe elementy procesu negocjacji umowy dostawy energii
 • czy umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego są bankowalne

11.45–12.00 Przerwa

12.00–13.30 Główne postanowienia umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego

 • podstawowe prawa i obowiązki stron w procesie sprzedaży energii elektrycznej
 • główne ryzyko umowne i sposoby jego zabezpieczenia
 • cena i umowne formuły cenowe
 • okres umowy oraz wcześniejsze jej rozwiązanie
 • dopuszczalność zmian umowy

13.30–14.30 Standard umowy na dostawę energii dla odbiorcy przemysłowego (EFET) – ćwiczenia praktyczne wykorzystujące standard EFET w części dotyczącej komercyjnych warunków umowy  

14.30–15.00 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie spotkania.

*Możliwość zadawania pytań po warsztatach do 3 tygodni po spotkaniu. Pytania dotyczące tylko zakresu odbytego spotkania.

Prowadzący:

Grzegorz Skarżyński
Na rynku zielonej energii w Polsce od blisko 20 lat. Współzałożyciel i wiceprezes Polish Energy Partners, jednego z pierwszych niezależnych producentów energii w Polsce, aż do debiutu giełdowego. Przez  blisko 10 lat dyrektor inwestycyjny hiszpańskiego funduszu Taiga Mistral, odpowiedzialny m.in. za dewelopment, budowę, sfinansowanie oraz zarządzanie portfelem farm wiatrowych o łącznej mocy 90 MW.  Od dwóch lat związany ze szwajcarskim start-upem Pexapark.com, działającym na rynku energii z instalacji OZE, a od kilku miesięcy ze szwedzkim Alight Energy specjalizującym się w fotowoltaicznych CPPA. Prowadzi także własną działalność doradczą. Absolwent SGH.

Przemysław Kałek
Radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym i gazowym, w tym operatorów systemów elektroenergetycznych oraz wytwórców energii elektrycznej. Świadczy kompleksowe usługi przy nabywaniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych, budowie i eksploatacji elektrowni, reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych, a także przy negocjowaniu kontraktów na przyłączenie i dostawy energii elektrycznej, gazu oraz paliw.

Więcej szczegółów na stronie organizatora – firmy Eurocon >>

Kontakt i rejestracja:

EUROCON
tel. 22 631 22 81
tel. kom. 503 123 570
e-mail: biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany