PGE z niższą EBITDA w segmencie OZE. Przez odpis na Fundusz

PGE z niższą EBITDA w segmencie OZE. Przez odpis na Fundusz

Grupa PGE opublikowała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za pierwszy kwartał 2023 roku. Powtarzalny wynik EBITDA za ten okres wyniósł około 3,35 mld zł, czyli o 29 proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2022 roku. EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna okazała się jednak niższa niż przed rokiem.

Zgodnie z szacunkami najwyższy wynik EBITDA powtarzalnej w grupie PGE osiągnięty został w segmencie Dystrybucja – wyniósł 1,27 mld zł wobec 0,80 mld zł w pierwszym kwartale 2022 roku, przy czym wynik ten zawiera niegotówkowy efekt doszacowania kosztów różnicy bilansowej (ok. 570 mln zł), równocześnie pomniejszający wynik segmentu Obrót. W efekcie EBITDA powtarzalna segmentu Obrót była ujemna i wyniosła -0,34 mld zł w porównaniu do 0,5 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosła 0,91 mld zł – wobec 0,44 mld zł osiągniętych w pierwszym kwartale 2022 roku. Jak tłumaczy PGE, na wzrost wpływ miały przede wszystkim wyższe przychody z Regulacyjnych Usług Systemowych i Rynku Mocy.

REKLAMA

Segment Ciepłownictwo odnotował EBITDA powtarzalną na poziomie 0,92 mld zł, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku. Wówczas wyniosła ona tylko 0,20 mld zł w efekcie niepokrywania rosnących kosztów CO2 i paliw w taryfach ciepłowniczych.

Powtarzalny zysk EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna wyniósł 0,44 mld zł – wobec 0,50 mld zł w pierwszym kwartale roku ubiegłego. Spadek miał wynikać głównie z dokonywanych odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny (w całym 2022 roku PGE w tym segmencie zanotowała wynik EBITDA rzędu 1796 mln zł, co stanowiło 25 proc. ogólnego wyniku EBITDA w grupie).

Wysokość odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w całej Grupie za pierwszy kwartał 2023 roku wyniosła około 2,32 mld zł.

Produkcja i sprzedaż energii w dół

Produkcja energii elektrycznej netto w pierwszym kwartale 2023 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 15,7 TWh i była o 9 proc. niższa od produkcji w pierwszym kwartale 2022 roku.

REKLAMA

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był na poziomie 9,5 TWh (niżej o 3 proc. r/r). Wolumen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych spadł o 3 proc. r/r i osiągnął wartość 8,9 TWh.

Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 20,2 PJ, co oznacza spadek o 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku.

Średni koszt emisji CO2 w segmentach Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa wyniósł 406,6 zł/MWh, co stanowi wzrost o 48 proc. w relacji do analogicznego okresu 2022 roku.

Szacunkowa średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa w pierwszym kwartale 2023 roku (z uwzględnieniem odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny) wyniosła 771,6 zł/MWh i była wyższa o około 328 zł/MWh w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku.

W pierwszym kwartale 2023 roku, pomimo wyższych kosztów paliw oraz uprawnień do emisji CO2 o ponad 4 mld zł niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku, konsekwentnie realizujemy działania, które złagodzą wzrost cen energii dla mieszkańców Polski. PGE odpisała 2,3 mld zł na fundusz finansujący zamrożenie cen energii dla polskich gospodarstw domowych, instytucji oraz przedsiębiorstw. Jest to tylko część naszych działań na rzecz społeczeństwa, mających na celu minimalizowanie kosztów energii. Dodatkowo stale inwestujemy w budowę oraz modernizację nowoczesnej infrastruktury energetycznej, która będzie służyć Polakom przez lata. W minionym kwartale wypracowaliśmy 1,7 mld zł zysku netto i porównywalną kwotę przeznaczyliśmy właśnie na inwestycje w transformację energetyczną Polski – komentuje Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

PGE zaznacza, że zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE nadal jest w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwszy kwartał jest planowana na 23 maja br.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.