Klastry, gwarancje pochodzenia, systemy wsparcia – najnowsze zmiany: szkolenia

Klastry, gwarancje pochodzenia, systemy wsparcia – najnowsze zmiany: szkolenia
Pixabay

Prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UC99) nabierają tempa. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty profesjonalnych szkoleń, poświęconych projektowanym zmianom w obszarze OZE.

W dniu 8 maja br. projekt został przekazany do Sejmu i w tej samej dacie skierowany do opinii Biura Legislacyjnego. Oprócz implementacji Dyrektywy 2018/2001 (RED II), projekt zawiera szereg całkowicie nowych rozwiązań, w tym zarówno w zakresie obowiązujących już dziś systemów wsparcia, jak i ich planowanych modyfikacji, wśród których wskazać należy m.in. na regulacje dotyczące wsparcia modernizacyjnego i operacyjnego, systemu wsparcia dedykowanego wyłącznie biometanowi, a także na przepisy ukierunkowane na wspieranie i promowanie inicjatyw obywatelskich w zakresie klastrów energii i spółdzielni energetycznych.

Przedmiotowy projekt w połączeniu z procedowaną zmianą ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (UC74) tworzy przyjazne i spójne otoczenie regulacyjne, stanowiące próbę odpowiedzi na sygnalizowane przez uczestników rynku energii zagadnienia problemowe, koncentrujące się wokół kształtowania optymalnych warunków rozwoju energetyki odnawialnej.

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty profesjonalnych szkoleń, poświęconych projektowanym zmianom w obszarze:

1. Klastrów energii i społeczności energetycznych, a także ich roli w procesie transformacji energetycznej, w tym kierunków procedowanych zmian legislacyjnych;

Termin: 24.05.2023, on-line

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora (link)

2. Gwarancji pochodzenia „de novo” – projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw;

Termin: 29.05.2023, on-line

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora (link)

3. Obowiązków uczestników systemów wsparcia OZE oraz zasad redysponowania instalacji OZE;

Termin: 31.05.2023, on-line

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora (link)

4. Nowych form wsparcia „zielonych inwestycji” – wsparcie biometanu, wsparcie operacyjne
i modernizacyjne w projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Termin: 29 czerwca 2023, on-line

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora (link)

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem zajęć, a także z aktualną wersją projektu, dostępną na stronie Sejmu pod tym adresem.

Wszystkie szkolenia prowadzi: absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Kontakt i rejestacja

EUROCON
Tel.: 22 631 22 81
Kom.: 503 123 570
biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany