EBITDA segmentu energii odnawialnej w PGE niższa niż przed rokiem

EBITDA segmentu energii odnawialnej w PGE niższa niż przed rokiem
PGE Energia Odnawialna

Polska Grupa Energetyczna opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023 roku. EBITDA powtarzalna wyniosła 3,35 mld zł, w tym uwzględniono 2,32 mld zł kwartalnego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, z którego finansowane jest zamrożenie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Wpłaty na Fundusz obniżyły także wynik segmentu Energetyka Odnawialna. Segment OZE zyskał natomiast na wyższych cenach energii elektrycznej i zielonych certyfikatów.

Najwyższy wynik EBITDA powtarzalnej osiągnięty został w segmencie Dystrybucja: 1,27 mld zł (wobec 0,80 mld zł w pierwszym kwartale 2022 roku), przy czym wynik ten zawiera niegotówkowy efekt doszacowania kosztów różnicy bilansowej (około 570 mln zł), równocześnie pomniejszający wynik segmentu Obrót. W efekcie EBITDA powtarzalna segmentu Obrót wyniosła -0,34 mld zł (strata), w porównaniu do 0,50 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

EBITDA powtarzalna segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosła 0,91 mld zł wobec 0,44 mld zł osiągniętych w pierwszym kwartale 2022 roku. PGE tłumaczy, że na wzrost wpływ miały przede wszystkim wyższe przychody z Regulacyjnych Usług Systemowych i Rynku Mocy.

REKLAMA

Segment Ciepłownictwo odnotował EBITDA powtarzalną na poziomie 0,92 mld zł, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku, gdy wyniosła ona tylko 0,20 mld zł w efekcie niepokrywania rosnących kosztów CO2 i paliw w taryfach ciepłowniczych.

Te czynniki wpłynęły na wynik segmentu OZE

Powtarzalny zysk EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna wyniósł 0,44 mld zł wobec 0,50 mld zł w pierwszym kwartale roku ubiegłego. Jak tłumaczy spółka, spadek wynikał z dokonywanych odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, które obniżyły wynik EBITDA tego segmentu o 120 mln zł (w analogicznym kwartale zeszłego roku odpisy na Fundusz nie wystąpiły).

Segment Energetyka Odnawialna w pierwszym kwartale 2023 roku odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, który miał wynikać z wyższej średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej o 58 zł/MWh rok do roku, co przełożyło się na wzrost przychodów o 62 mln zł, a także wyższego wolumenu sprzedaży o 81 GWh, co wpłynęło na zwiększenie przychodów o 52 mln zł.

Wyższe były też przychody ze sprzedaży praw majątkowych dzięki wyższej średniej cenie sprzedaży o 70 zł/MWh rok do roku, w wyniku czego przychody wzrosły o 36 mln zł, a także wyższego wolumenu sprzedaży o 28 GWh, co wpłynęło na wzrost przychodów o 5 mln zł.

Z drugiej strony segment OZE w grupie PGE miał w pierwszym kwartale br. wyższe koszty zakupu energii elektrycznej na potrzeby pompowania w elektrowniach szczytowo-pompowych w wyniku wyższej średniej ceny zakupu energii elektrycznej o 70 zł/MWh rok do roku, co przełożyło się na wzrost kosztów o 31 mln zł oraz wyższego wolumenu zakupu o 46 GWh, wpływającego na wzrost kosztów o 21 mln zł.

Segment OZE odnotował też wzrost kosztów osobowych z powodu zwiększenia zatrudnienia m.in. w obszarze projektów offshore.

REKLAMA

 

EBITDA segmentu Energia odnawialna PGE w I kwartale 2023 r.

 

W pierwszym kwartale 2023 roku wyraźnie wzrosły inwestycje PGE związane z energetyką odnawialną. Ich wartość w pierwszym kwartale br. wyniosła 165 mln zł, podczas gdy przed rokiem wydano na ten cel 53 mln zł.

Za obszar energetyki odnawialnej w Grupie Kapitałowej PGE odpowiada spółka PGE Energia Odnawialna, która jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 20 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 24 farmy fotowoltaiczne. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi ponad 2,42 GW.

Spadek produkcji i sprzedaży energii

Produkcja energii elektrycznej netto w pierwszym kwartale 2023 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 15,7 TWh i była o 9 proc. niższa od produkcji w pierwszym kwartale 2022 roku. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był na poziomie 9,5 TWh (niżej o 3 proc. rok do roku). Wolumen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych spadł o 3 proc. rok do roku i osiągnął wartość 8,9 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 20,2 PJ, co oznacza spadek o 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku.

Średni koszt emisji CO2 w segmentach Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa wyniósł 406,6 zł/MWh, co stanowi wzrost o 48 proc. w relacji do analogicznego okresu 2022 roku. Średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa w pierwszym kwartale 2023 roku (z uwzględnieniem odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny) wyniosła 771,6 zł/MWh i była wyższa o około 328 zł/MWh w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.