Uwaga instalatorzy! Został niecały miesiąc na przedłużenie certyfikatu UDT

Uwaga instalatorzy! Został niecały miesiąc na przedłużenie certyfikatu UDT
Meyer Burger

Z początkiem tego miesiąca przestał obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego. Ta sytuacja może oznaczać konieczność przedłużenia certyfikatu instalatora odnawialnego źródła energii.

W sytuacji odwołania stanu zagrożenia epidemicznego niektórzy instalatorzy odnawialnych źródeł energii, którzy uzyskali certyfikaty wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), mogą stanąć przed koniecznością ich przedłużenia.

Jak potwierdza UDT w korespondencji z portalem Gramwzielone.pl, po odwołaniu stanu epidemicznego pozostaje tylko 30 dni na złożenie wniosku o przedłużenie waż­ności certyfikatu instalatora OZE. Zgodnie z ustawą czas na przedłużenie wynosi 60 dni, jednak trzeba odjąć wynikające z ustawy minimum 30 dni przed datą upływu ważności.

REKLAMA

Wniosek jeszcze w tym miesiącu

Wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu musi być złożony najpóźniej na 30 dni przed datą upływu ważności. Certyfikaty instalatora OZE, których okres ważności miał upłynąć po 20 marca 2020 roku, zostały wydłużone do 60 dni od daty odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. A zatem certyfikaty przedłużone w wyniku obowiązywania przepisów związanych z epidemią w przypadku braku przedłużenia utracą ważność 29 sierpnia br.

Aby tego uniknąć, należy wnioskować o przedłużenie certyfikatu jeszcze w tym miesiącu – do 28 lipca br. Wymaga to jednak spełnienia najpierw kilku warunków.

Obowiązki instalatora

Jednym z warunków uzyskania przedłużenia certyfikatu jest ukończenie szkolenia przypominającego, zorganizowanego przez akredytowanego organizatora. Musi ono kończyć się wydaniem zaświadczenia zgodnego z wzorem określonym w odpowiednim rozporządzeniu ministra aktywów państwowych. Oryginał lub kopię zaświadczenia należy dołączyć do wniosku.

REKLAMA

Ukończenie szkolenia musi nastąpić w okresie 12 miesięcy przed datą upływu ważności certyfikatu. Urząd Dozoru Technicznego informuje, że zakres programowy szkolenia przypominającego powinien obejmować wybrane zagadnienia ze szkolenia podstawowego, w szczególności dotyczące wiedzy o aktualnych dokumentach odniesienia, oraz zajęcia praktyczne z zakresu nowych technologii i dobrych praktyk instalacyjnych.

Warunkiem odnowienia certyfikatu jest ponadto zrealizowanie w okresie ważności certyfikatu przynajmniej pięciu instalacji odnawialnego źródła energii, którego dotyczy certyfikat. Nie ma konieczności przedstawiania dowodów potwierdzających fakt wykonania tych instalacji. Wystarczy wykaz zamontowanych instalacji w formie oświadczenia, przy czym UDT przypomina o odpowiedzialności karnej w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia.

Potrzebne jest ponadto dołączenie oświadczenia o spełnianiu warunków podanych w art. 136 ust. 3 lub 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii, czyli przepisów określających warunki wydania certyfikatu.

Więcej na ten temat w artykule: Instalatorzy OZE będą musieli odnowić certyfikat UDT.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.