Prosumenci łatwiej postawią turbinę wiatrową i uzyskają dotację na off-grid

Prosumenci łatwiej postawią turbinę wiatrową i uzyskają dotację na off-grid
Fot. Gramwzielonepl (C)

Kolejne instalacje do produkcji energii odnawialnej zostaną zwolnione z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Wynika to z projektu ustawy, która zawiera ułatwienia dla domowych turbin wiatrowych i systemów off-grid. Właśnie przyjął ją rząd.

Przyjęta w ostatni piątek przez Sejm nowelizacja ustawy o OZE zakłada zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę kolejnych instalacji OZE.

Jeden z zawartych w niej przepisów dotyczy zmian w art. 29 Prawa budowlanego zakładających zwiększenie mocy instalacji OZE zwolnionych z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę z 50 kW do 150 kW.

REKLAMA

Ma to dotyczyć instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i wolno stojących kolektorów słonecznych, przy czym dla systemów PV o mocy powyżej 6,5 kW w Prawie budowlanym zachowany zostanie obowiązek uzgodnienia projektu tej instalacji z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Brak pozwolenia na domową turbinę wiatrową

Wkrótce do katalogu instalacji OZE zwolnionych z pozwolenia na budowę powinny zostać włączone kolejne urządzenia służące do produkcji energii odnawialnej.

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców, który został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT).

Resort rozwoju w projekcie nowej ustawy uwzględnił preferencje w zakresie budowy małych elektrowni wiatrowych oraz systemów energetycznych nieprzyłączonych do sieci (off-grid).

Projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów zakłada, że do katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę, ale wymagających zgłoszenia zostaną dodane części budowlane wolnostojącej tzw. małej elektrowni wiatrowej – o całkowitej wysokości mieszczącej się w przedziale 3–12 m i mocy nieprzekraczającej mocy mikroinstalacji (50 kW), przy czym odległość jej usytuowania od granic działki nie będzie mogła być mniejsza niż jej całkowita wysokość.

Nowe prawo zakłada, że takie inwestycje na etapie zgłoszenia będą wymagały sporządzenia planu sytuacyjnego i projektu architektoniczno-budowlanego. Na etapie rozpoczęcia robót budowlanych konieczne będzie także sporządzenie projektu technicznego i zapewnienie udziału kierownika budowy. Instalacja domowych wiatrowych będzie ponadto podlegać obowiązkowi powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Natomiast mikroinstalacje wiatrowe o wysokości do 3 metrów mają zostać zwolnione z pozwolenia na budowę i zgłoszenia.

REKLAMA

Prosumenci niezainteresowani turbinami wiatrowymi

Nowe przepisy powinny zwiększyć zainteresowanie prosumentów inwestycjami w małe elektrownie wiatrowe. Jak na razie w Polsce na ponad 1,27 mln prosumentów z przydomowych turbin wiatrowych korzysta tylko kilkudziesięciu z nich.

Według danych Agencji Rynku Energii (ARE) w Polsce na koniec maja br. było tylko 57 mikroinstalacji wiatrowych, których łączna moc wynosiła około 310 kW. Do tego 91 prosumentów posiadało mikroinstalacje oznaczone przez ARE jako hybrydowe. W części z nich wykorzystywana była z pewnością technologia wiatrowa.

Off-grid to też mikroinstalacja

Inne preferencje dla OZE w przyjętym przez Radę Ministrów projekcie ustawy zakładają włączenie do definicji małej instalacji i mikroinstalacji, zamieszczonych w art. 2 pkt 18 i 19 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Po fragmentach stanowiących o warunkach dotyczących przyłączenia do sieci („przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV”) dodany zostanie zapis „lub nieprzyłączoną do sieci elektroenergetycznej”.
.

.
Resort rozwoju ocenia, że rozszerzenie definicji małych i mikroinstalacji OZE o systemy wyspowe (off-grid) ułatwi pozyskanie dofinansowania na takie instalacje z programów, których zasady uwzględniają definicje zawarte w ustawie o OZE.

Nowe przepisy trafią do Sejmu

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców po uchwaleniu przez Radę Ministrów zostanie teraz skierowany do prac w Sejmie.

Projekt nowych regulacji można znaleźć na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod tym linkiem.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.