Sejm za zwolnieniem fotowoltaiki do 150 kW z pozwolenia na budowę

Sejm za zwolnieniem fotowoltaiki do 150 kW z pozwolenia na budowę
Unsplash

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zawiera przepisy istotne dla inwestorów planujących instalację mniejszych elektrowni fotowoltaicznych. Ich przygotowanie będzie łatwiejsze i zajmie mniej czasu.

W najnowszej nowelizacji ustawy o OZE, która została przyjęta w piątek przez Sejm przy braku głosów przeciw, pojawiły się przepisy ułatwiające budowę mniejszych elektrowni fotowoltaicznych. Ich uchwalenie powinno sprzyjać zwłaszcza rozwojowi segmentu dachowych instalacji fotowoltaicznych, montowanych na dachach centrów logistycznych, hal produkcyjnych i innych obiektów należących do przedsiębiorców.

Nowe prawo zwiększy moc instalacji PV, których uruchomienie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Dotychczas pozwolenie na budowę nie było konieczne w przypadku uruchomienia mikroinstalacji fotowoltaicznych, a więc instalacji należących do prosumentów, których moc nie przekracza 50 kW.

REKLAMA

Teraz moc instalacji fotowoltaicznych, na które nie trzeba będzie uzyskać pozwolenia na budowę, zostanie zwiększona trzykrotnie. Nowelizacja ustawy o OZE uchwalona w piątek przez Sejm zakłada, że w ustawie Prawo budowlane w art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c wyrazy „50 kW” zostaną zastąpione wyrazami „150 kW”. Dotyczy to nie tylko fotowoltaiki, ale również wymienionych w tym przepisie pomp ciepła oraz wolno stojących kolektorów słonecznych.

Zachowany został warunek zawarty w tym samym przepisie, zgodnie z którym dla instalacji fotowoltaicznej o mocy większej niż 6,5 kW stosowany jest obowiązek uzgodnienia projektu tej instalacji z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto najnowsza nowelizacja ustawy o OZE zakłada, że postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych i urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 150 kW wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie nowych przepisów zostaną umorzone.

REKLAMA

Zwolnienie dla mikroinstalacji wiatrowych

Wkrótce zwolnienia z pozwolenia na budowę mogą doczekać się także przydomowe elektrownie wiatrowe.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce, aby do katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę – ale wymagających zgłoszenia – zostały dodane części budowlane wolnostojącej tzw. małej elektrowni wiatrowej. To instalacja o całkowitej wysokości mieszczącej się w przedziale 3–12 m i mocy nieprzekraczającej mocy mikroinstalacji.
.

.
Z kolei mikroinstalacje wiatrowe montowane na masztach o wysokości do 3 m mają zostać zwolnione z pozwolenia na budowę i zgłoszenia.

Więcej na ten temat w artykule: Będą ułatwienia dla mikroinstalacji wiatrowych i systemów off-grid.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.