Ta ustawa może ograniczyć inwestycje w OZE. Podpisał ją prezydent

Ta ustawa może ograniczyć inwestycje w OZE. Podpisał ją prezydent
Unsplash

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wśród zawartych w niej przepisów są takie, które według przedstawicieli branży odnawialnych źródeł energii mogą utrudnić przygotowanie nowych inwestycji w OZE.

Pod koniec maja br. Sejm uchwalił przygotowaną przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) ustawę z o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Później ustawą zajął się Senat, jednak kluczowe poprawki zgłoszone przez senatorów zostały odrzucone przez posłów. Po zakończeniu prac w parlamencie ustawa trafiła do Kancelarii Prezydenta RP.

Nowa ustawa wprowadza pojęcie planu ogólnego, który ma być aktem prawa miejscowego, zastępując studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin zachowają moc do dnia wejścia w życie planu ogólnego gminy w danej gminie, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 roku.

REKLAMA

Normy zawarte w planie ogólnym będą wskazywały ramy, w jakich ma się mieścić docelowe zagospodarowanie przestrzeni. Będą to wytyczne dla szczegółowych działań projektowych na kolejnych etapach procesu planistycznego.

Zintegrowany plan inwestycyjny

Ustawa podpisana przez prezydenta wprowadza także instytucję zintegrowanego planu inwestycyjnego oraz umowy urbanistycznej.

Na wniosek inwestora, złożony za pośrednictwem wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, rada gminy może uchwalić zintegrowany plan inwestycyjny, będący szczególną formą planu miejscowego. Zintegrowany plan inwestycyjny obejmie obszar inwestycji głównej oraz inwestycji uzupełniającej. Jego wejście w życie spowoduje utratę mocy obowiązującej planów miejscowych lub ich części odnoszących się do terenu objętego tym zintegrowanym planem inwestycyjnym.

REKLAMA

Inne zmiany w ustawie o planowaniu przestrzennym dotyczą m.in. decyzji o warunkach zabudowy (WZ). Wprowadzone zostanie ograniczenie dotyczące obszaru analizowanego pod kątem wydania decyzji WZ – istotne będzie, czy dla danego terenu istnieją zapisy planu ogólnego. Ponadto określono termin obowiązywania decyzji WZ, który wyniesie do 5 lat od daty uprawomocnienia się decyzji.

Nowe przepisy problemem dla deweloperów OZE?

Nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym zawiera regulacje, które mogą niekorzystnie wpłynąć na inwestycje w odnawialne źródła energii. Mają bowiem ograniczać podaż terenów spełniających odpowiednie warunki planistyczne. Nowe prawo zakłada, że lokalizowane poza budynkami instalacje OZE będzie można umieszczać – pod warunkiem przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – na:

  • użytkach rolnych klasy I-III i gruntach leśnych,
  • użytkach rolnych klasy IV, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 150 kW lub wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej,
  • gruntach innych niż wskazane wyżej, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1000 kW.

Ponadto inwestorzy zwracają uwagę na potencjalne negatywne konsekwencje dla nowych projektów wynikające z wprowadzania planów ogólnych. Branża OZE wyrażała wątpliwość, czy gminom uda się przygotować plany ogólne do terminu wpisanego w ustawie. Dlatego stowarzyszenia reprezentujące inwestorów z sektora OZE postulowały przesunięcie terminu uchwalenia planów ogólnych o 2 lata (poprawka przesuwająca termin ich uchwalenia została zgłoszona przez Senat, ale odrzucił ją Sejm).

Większość przepisów zawartych w nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym wejdzie w życie po upływie 30 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Dla niektórych przepisów – w tym dotyczących planu ogólnego – ustawa przewiduje dłuższy termin vacatio legis.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.