Ustawa o planowaniu przestrzennym uchwalona przez Sejm. Utrudni rozwój OZE?

Ustawa o planowaniu przestrzennym uchwalona przez Sejm. Utrudni rozwój OZE?
PHU Jeznach

Sejm przyjął nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowe przepisy wprowadzają duże zmiany dla inwestorów z rynku odnawialnych źródeł energii.

Przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została w piątek uchwalona przez Sejm głosami 238 posłów (w tym 228 głosami posłów PiS).

Przyjęta przez Sejm ustawa zakłada, że lokalizowane poza budynkami odnawialne źródła energii będzie można umieszczać – pod warunkiem przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

REKLAMA

  • na użytkach rolnych klasy I–III i gruntach leśnych,
  • na użytkach rolnych klasy IV, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 150 kW lub wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej,
  • na gruntach innych niż wskazane wyżej, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1000 kW.

Branża OZE zwraca uwagę zwłaszcza na zapis o użytkach rolnych klasy IV, który jej zdaniem może istotnie ograniczyć deweloperom dostęp do gruntów, na których będą mogli planować swoje inwestycje.

Jak podkreśla Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki (PSF), grunty klasy IV stanowią aż około 40 proc. wszystkich gruntów ornych w Polsce, a są one uznawane za praktycznie nieprzydatne do produkcji rolnej.

Plan ogólny nie poprawy sytuacji inwestorów?

W opinii ministerstwa skutki objęcia planami miejscowymi inwestycji w OZE na dodatkowych obszarach może złagodzić uwzględniona w ustawie koncepcja planu ogólnego.

Chodzi o wprowadzane przez nowelizację ustawy o planowaniu przestrzennym nowe narzędzie planistyczne. Plan ogólny ma być uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy w randze aktu prawa miejscowego.

Plan ogólny według założeń zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jego ustalenia będą podstawą do uchwalania planów miejscowych oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

REKLAMA

Gminy będą miały czas na przygotowanie planów ogólnych do 1 stycznia 2026 roku. Jednak zdaniem PSF wątpliwe jest, aby w ciągu najbliższych dwóch lat wszystkie samorządy były w stanie spełnić ten wymóg, zarówno ze względu na finansowe i organizacyjne możliwości samych gmin, jak i ograniczoną liczbę specjalistów mogących podjąć się takiego zadania. Procedur nie przyspieszy też zbliżający się czas wyborów.

Dlatego PSF postulował wprowadzenie okresu przejściowego w zakresie wdrożenia planów ogólnych do 2028 roku, a nie do początku 2026 roku, jak zapisano w ustawie.

Ministerstwo rozwoju zapewnia, że nowe przepisy ułatwią rozwój elektrowni fotowoltaicznych ze względu na wprowadzą procedurę uproszczoną, której termin uchwalenia będzie porównywalny z terminem przygotowania warunków zabudowy. Ponadto zdaniem resortu nowe prawo doprowadzi do przyspieszenia inwestycji w PV dzięki zastosowaniu procedury zintegrowanego planu inwestycyjnego.

Jednak rynek odnawialnych źródeł energii już zaczyna dostrzegać problemy wynikające z przygotowania nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym.

Jak poinformowała Ewa Magiera z PSF w rozmowie z portalem Gramwzielone.pl, inwestorzy planujący budowę farm fotowoltaicznych mają już do czynienia z „efektem mrożącym” nowych przepisów, ponieważ w obawie przed reformą gminy zaczynają odmawiać jakichkolwiek procedur planistycznych, a te rozpoczęte zawieszają.

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostanie teraz skierowana do prac w Senacie.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.