Wytwórcy energii dostaną kilkadziesiąt milionów zł w ramach ustawy KDT

Wytwórcy energii dostaną kilkadziesiąt milionów zł w ramach ustawy KDT
ZE PAK

Urząd Regulacji Energetyki wyliczył kwotę, którą otrzymają za ubiegły rok producenci energii z powodu rozwiązania kontraktów terminowych w ramach tzw. ustawy KDT.

Środki, o których poinformował Urząd Regulacji Energetyki (URE), zostaną przekazane wytwórcom energii elektrycznej na podstawie ustawy z 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów poniesionych przez wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. ustawa KDT).

Kontrakty, o których mowa, zostały zawarte przez producentów energii z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi jeszcze w latach 1994-98. Te kontrakty nie mogły zostać później zrealizowane z powodu zmian wynikających z liberalizacji rynku energii elektrycznej.

REKLAMA

Jednocześnie na mocy ustawy KDT uruchomiony został program pomocy publicznej, który miał ułatwić wytwórcom działanie na rynku konkurencyjnym.

Program pokrywania tzw. kosztów osieroconych jest programem pomocy publicznej dla wytwórców energii, którzy w 2007 r. zgodzili się na przedterminowe rozwiązanie umów długoterminowych na sprzedaż sprzedaży mocy i energii elektrycznej zawartych z PSE.

Teraz Urząd Regulacji Energetyki podał sumę za 2022 rok, która trafi do wytwórców energii elektrycznej podlegającym pod pomoc publiczną z tytułu ustawy KDT.

REKLAMA

Należąca do grupy ZE PAK S.A. spółka Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. otrzyma 128,8 mln zł, wchodząca w skład czeskiego koncernu energetycznego CEZ spółka CEZ Chorzów S.A. otrzyma 43,3 ml zł, a trzeci ze wskazanych w decyzji URE podmiotów – Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. – musi liczyć się z korektą kosztów osieroconych, która zmniejszy jego wpływy z tego tytułu o 89,7 mln zł.

Regulator informuje ponadto, że w 2024 r. całkowita kwota dotacji z budżetu państwa dla dwóch pozostających w programie podmiotów (ZE PAK oraz Elektrociepłowni Zielona Góra) wyniesie niecałe 102,4 mln zł.

W latach 2008-2022 przekazano wytwórcom energii ze środków publicznych w celu pokrycia kosztów osieroconych już łącznie 17,5 mld zł.

URE informuje, że wypłata rekompensat z tego tytułu pokrywana jest z pieniędzy gromadzonych przez PSE z tzw. opłaty przejściowej będącej jedną ze składowych rachunków płaconych przez odbiorców energii elektrycznej. Środki są następnie przekazywane wytwórcom energii przez spółkę Zarządca Rozliczeń SA.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.