REKLAMA
 
REKLAMA

Miliard dofinansowania na innowacje ekologiczne

Miliard dofinansowania na innowacje ekologiczne
Fot. NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wrześniu uruchomi kolejny nabór do program priorytetowego pn. Innowacje dla Środowiska. Do rozdysponowania ma miliard złotych. 

Przypomnijmy, że pierwszy nabór wniosków do programu trwał w lutym i marcu br. i został już zakończony. Wnioskodawcy, których fiszki projektowe otrzymały pozytywną ocenę i zostały zakwalifikowane do dalszego etapu, mają teraz czas na uzupełnienie dokumentacji. W kolejnym kroku będą musieli złożyć wnioski szczegółowe o dofinansowanie swoich przedsięwzięć.

Jaki jest cel programu?

Program „Innowacje dla Środowiska” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki (NFOŚiGW) ma pomóc w rozwoju przedsięwzięć sprzyjających ochronie środowiska. Chodzi o wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, które pomogą w realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju.

REKLAMA

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki podkreśla, że zaproponowane przez wnioskodawców rozwiązania muszą być spójne z zasadą DNSH (Do No Significant Harm), która obejmuje sześć celów środowiskowych:

  • łagodzenie zmian klimatu,
  • adaptację do zmian klimatu,
  • zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich,
  • gospodarkę o obiegu zamkniętym (w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling),
  • zapobieganie i kontrolę zanieczyszczeń powietrza, wody i ziemi,
  • ochronę oraz odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów.

Dla kogo? Na co?

Dofinansowanie w programie „Innowacje dla Środowiska” mogą otrzymać przedsiębiorcy.

Wsparciem mogą być objęte przedsięwzięcia inwestycyjne o innowacyjnym charakterze, realizowane w już istniejącym lub nowo powstającym przedsiębiorstwie. Może to być na przykład zwiększenie mocy produkcyjnych poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki do produkcji innowacyjnych produktów albo wdrożenie nowej lub udoskonalonej technologii w działalności przedsiębiorstwa, która posłuży poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych czy zmniejszy negatywny wpływ człowieka na środowisko. Te innowacyjne przedsięwzięcia powinny odznaczać się właściwościami wyróżniającymi je na tle stosowanych już na rynku rozwiązań.

Kiedy?

Nabór fiszek projektowych do programu odbędzie się w dniach 1 września –31 października 2023 roku.

REKLAMA

Nabór i ocena wniosków przebiegnie w dwóch etapach:

  • etap I –  fiszka projektowa – ocena zgodnie z kryteriami preselekcji, określonymi w ust. 8.1 programu „Innowacje dla Środowiska”,
  • etap II – wniosek szczegółowy – dla wnioskodawców, których fiszki projektowe uzyskają pozytywną ocenę zgodnie z kryteriami preselekcji. Ocena kompletnych wniosków o dofinansowanie zgodnie z kryteriami selekcji, określonymi w ust. 8.2 programu.

Formy dofinansowania

Przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o dofinansowanie zwrotne w wysokości 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, a po jego zrealizowaniu otrzymają bonus w postaci premii innowacyjnej, która pomniejszy kapitał pożyczki do spłaty o 20 proc. (nie więcej niż o 10 mln złotych). Na dofinansowanie w drugim naborze przewidziano budżet w wysokości 1 mld zł.

Ogłoszenie drugiego naboru wraz z całą dokumentacją i szczegółami zostanie upublicznione 16.08.2023 r. na stronie www.gov.pl/nfosigw.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Innowacje dla Środowiska można znaleźć pod tym linkiem.

Katarzyna Poprawska-Borowiec

katarzyna.borowiec@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

REKLAMA
Komentarze

Brak komentarzy
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA