PGE postawi na czystą energię. Wcześniejsze rozstanie z węglem

PGE postawi na czystą energię. Wcześniejsze rozstanie z węglem
Wojciech Dąbrowski. Fot. Polska Grupa Energetyczna

Największy państwowy koncern energetyczny zaktualizował swoją strategię rozwoju. Produkcja energii w PGE ma się opierać na OZE i atomie. Grupa chce zrezygnować z węgla znacznie wcześniej, niż planowała w poprzedniej strategii.

Prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski wczoraj zaprezentował nowe założenia strategii rozwoju PGE. Jeden z największych operatorów elektrowni węglowych w Europie, jakim jest PGE, ma zakończyć spalanie tego surowca o 10 lat wcześniej, niż zapisał w poprzedniej strategii. Rozstanie z węglem w produkcji energii elektrycznej i ciepła ma nastąpić w 2030 r.

Generację na węglu Polska Grupa Energetyczna chce zastępować głównie odnawialnymi źródłami energii, których zainstalowana moc w PGE ma wzrosnąć do 12 GW do roku 2040.

REKLAMA

PGE stawia na offshore

W obszarze zielonej energii PGE ma inwestować zwłaszcza w morskie farmy wiatrowe. Ich łączna moc według planów wzrośnie do 2040 r. do ponad 7 GW. W tym czasie państwowy koncern energetyczny chce mieć jeszcze 1,5 GW mocy zainstalowanej w lądowej energetyce wiatrowej oraz 3 GW w fotowoltaice. Portfel elektrowni PV ma być budowany nie tylko na bazie własnych projektów, ale też przez akwizycje.

Aktywa OZE w Polskiej Grupie Energetycznej są zgromadzone w spółce PGE Energia Odnawialna. Obecnie należą do niej lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy 772 MW. Tym samym PGE jest największym wytwórcą energii wiatrowej w kraju. Natomiast moc elektrowni fotowoltaicznych w PGE jest nadal niska. Wynosi niewiele ponad 20 MW. Aktualny portfel wytwórczy PGE w obszarze zielonej energii uzupełniają elektrownie wodne o mocy około 96 MW.

Elektrownie szczytowo-pompowe, baterie i elektrolizery

Nadwyżki energii z farm wiatrowych i fotowoltaicznych PGE chce gromadzić w magazynach energii: elektrowniach szczytowo-pompowych, których obecny potencjał PGE chce jeszcze rozbudować, a także bateryjnych magazynach energii.

Obecnie PGE jest największym w kraju operatorem elektrowni szczytowo-pompowych. Posiada 4 tego rodzaju obiekty o łącznej mocy 1,53 GW. Do 2035 r. ich moc ma wzrosnąć o 1 GW. Może zapewnić to planowana przez PGE inwestycja w elektrownię szczytowo-pompową Młoty w województwie dolnośląskim.

Do tego PGE chce posiadać bateryjne magazyny energii o mocy 1,2 GW (brakuje informacji o planowanej pojemności tych jednostek).

Stabilizację systemu elektroenergetycznego i wchłonięcie nadwyżek generacji z OZE mają zapewnić ponadto planowane przez PGE elektrolizery, których łączna moc ma wzrosnąć do 2035 r. do 300 MW. Polska Grupa Energetyczna podkreśla, że konwersja energii elektrycznej wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych na wodór pomoże ograniczyć emisję CO2 z sektorów trudnych do całkowitej dekarbonizacji, takich jak przemysł i transport.

Atom i konwersja gazu

Portfel wytwórczy Polskiej Grupy Energetycznej ma uzupełniać elektrownia jądrowa o docelowej mocy 2,8 GW. PGE chce ją zbudować w pobliżu Konina razem z firmą ZE PAK i partnerami z Korei Południowej. Pierwszy blok w ramach tej inwestycji ma być gotowy w 2035 r.

Do tego grupa chce eksploatować elektrownie zasilane gazem ziemnym o mocy 2,2 GW. Jednak po 2030 r. surowiec ten będzie stopniowo zastępowany wodorem, biometanem i amoniakiem.

Do 2040 r. PGE chce posiadać 17 GW mocy wytwórczych opartych w całości na zero- i niskoemisyjnych źródłach energii. Tylko morskie farmy wiatrowe wybudowane przez PGE mają dostarczać około 26 TWh energii, czyli tyle, ile obecnie potrzebuje 11 mln gospodarstw domowych w Polsce.

W sumie na inwestycje m.in. w morskie farmy wiatrowe, magazyny energii, budowę elektrowni jądrowej, modernizację sieci dystrybucyjnej i dekarbonizację ciepłownictwa PGE chce przeznaczyć 125 mld zł.

REKLAMA

Więcej przyłączeń OZE

W nowej strategii Polskiej Grupy Energetycznej pojawia się zapowiedź inwestycji w sieci, aby zwiększać coraz bardziej ograniczone możliwości przyłączenia nowych źródeł wytwórczych.

Nowa strategia zakłada, że sieci PGE będą zarządzane na bieżąco w czasie rzeczywistym. Pozwoli na to centralny system zasilany danymi z całkowicie opomiarowanej infrastruktury oraz liczników zdalnego odczytu zużycia energii.

Automatyzacja i inteligentne zarządzanie siecią mają się przyczynić do zwiększenia stabilności dostaw i podniesienia potencjału przyłączeniowego dla odnawialnych źródeł energii do 1 GW rocznie.

Nowe modele biznesowe

PGE podkreśla, że modernizacja i cyfryzacja energetyki prowadzą do powstawania nowych szans rozwojowych w obszarze dostaw energii, którego celem pozostaje najwyższy wskaźnik satysfakcji klientów i zapewnianie im możliwości udziału w transformacji energetycznej. Grupa ma dostarczać odbiorcom nowe usługi na bazie czystej energii i zmodernizowanych systemów teleinformatycznych.

Obniżenie kosztów stałych, usprawnienie procesów operacyjnych i skrócenie czasu wdrażania nowych produktów są celami strategicznymi, które mają zapewnić utrzymanie konkurencyjności rynkowej oferty PGE. Stabilny model biznesowy oparty na czystej energii, mechanizmy regulacyjne i taryfowe oraz odpowiedzialne podejście do rozwoju pozwoli na utrzymanie lub podwyższenie ratingu kredytowego oraz otworzy możliwości korzystania z preferencyjnych źródeł finansowania – czytamy w komunikacie PGE.

Elektryfikacja ciepłownictwa

Polska Grupa Energetyczna chce dekarbonizować nie tylko swoje elektrownie, ale także ciepłownictwo. Aby możliwe było zapowiedziane przez PGE zakończenie wykorzystania węgla do produkcji ciepła, potrzebne jest wdrażanie nowych technologii bazujących m.in. na elektryfikacji ciepłowni.

W tym celu PGE chce wykorzystywać przede wszystkim potencjał technologii odnawialnych i elektrycznych, wspomaganych magazynami ciepła i rozwiązaniami hybrydowymi. Elektryfikacja systemów ciepłowniczych będzie opierała się m.in. na wielkoskalowych pompach ciepła i kotłach elektrodowych.

Moc w magazynach ciepła i kotłach elektrodowych do 2030 r. według planów PGE wzrośnie do 1 GW. Miks wytwarzania ciepła ma bazować w tym czasie w połowie na źródłach odnawialnych i elektrycznych oraz w połowie na gazie. Dekadę później 80 proc. ma przypadać na OZE i źródła elektryczne, a 20 proc. na zielone paliwa, które zastąpią gaz.

Dekarbonizację ciepłownictwa mają ponadto zapewnić instalacje do wychwytywania CO2 o łącznej mocy 250 MW.

PGE przyspiesza transformację polskiej energetyki. Jako pierwsza grupa energetyczna w Polsce osiągnie neutralność klimatyczną już w 2040 r., czyli o 10 lat wcześniej, niż zakładała strategia Grupy PGE z 2020 r. Aktualizacja strategii to reakcja na sytuację geopolityczną i gospodarczą w Europie. Efektem realizacji strategii PGE będzie wzmocnienie bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej Polski oraz dostęp do nowoczesnych usług i czystej energii dla klientów – powiedział prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

 

 

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.