Pod jakimi warunkami nowy rząd przyspieszy rozwój OZE?

Pod jakimi warunkami nowy rząd przyspieszy rozwój OZE?

Partie, które mogą utworzyć nowy rząd w Polsce, deklarowały m.in. przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Forum Energii przeanalizowało sformułowane dotychczas oficjalne programy w obszarze energetyki i wyliczyło, że ich wdrożenie pozwoliłoby osiągnąć wymagane od Polski cele OZE na rok 2030. Think-tank podkreśla jednak, że zatrzymanie się tylko na tym poziomie postawiłoby Polskę na przedostatnim miejscu w UE. Wskazuje, na co muszą zwrócić uwagę politycy po uformowaniu się nowego rządu.

Bezpieczeństwo dostaw energii dla odbiorców, uniezależnianie gospodarki od importu paliw kopalnych i ochrona klimatu wymagają dobrego przygotowania procesu rozwoju OZE w Polsce. Jak przypomina Forum Energii (FE), w październiku Unia Europejska przyjęła rewizję prawa dla energetyki odnawialnej, wyznaczając w nowej dyrektywie RED III ambitniejsze cele dla OZE na rok 2030.

Dyrektywa RED III już weszła w życie. Według jej postanowień do 2030 r. przynajmniej 42,5 proc. energii wykorzystywanej w Unii Europejskiej powinno pochodzić z OZE (z ambicją dojścia do poziomu 45 proc.) – wobec obecnych 22 proc.

REKLAMA

Forum Energii wylicza w najnowszym raporcie „Zrozumieć cele OZE”, że przekłada się to na polski wkład w wysokości 31,5 proc. OZE w 2030 r. w całej energetyce (elektroenergetyka, ciepłownictwo i transport). Polska była jednym z dwóch krajów – obok Węgier – które sprzeciwiały się przyjęciu RED III.

 

Podział obowiązków rozwoju OZE w krajach unijnych w 2030 - wykres
Wykres 1. Podział obowiązków rozwoju OZE w krajach unijnych w 2030. Źródło: Forum Energii

Jak nie zostać w ogonie Europy?

W raporcie „Zrozumieć cele OZE” Forum Energii przeanalizowało różne dokumenty strategiczne Polski dotyczące transformacji energetycznej. Znalazły się wśród nich m.in. Polityka energetyczna Polski do 2040 r. (wraz z załącznikiem 3, który podlegał prekonsultacjom latem br.), Krajowy plan na rzecz energii i klimatu, Strategia wodorowa i Strategia dla ciepłownictwa.

Jak wskazuje think-tank, gdyby wyznaczone w nich cele w pełni wdrożono, to w 2030 r. ze źródeł odnawialnych pochodziłoby 31,5 proc. energii zużywanej w Polsce. Jednak choć odpowiadałoby to celowi wynikającemu z RED III, to zdaniem analityków Forum Energii tyle nie wystarczy.

Według Forum Energii taka sytuacja postawiłaby Polskę na przedostatnim miejscu w Unii Europejskiej pod względem rozwoju OZE do końca tej dekady. A transformacja energetyczna UE będzie trwała dalej.

– Osiąganie wyłącznie minimalnych celów przez Polskę w tej dekadzie spowoduje, że pozostaniemy w ogonie UE i w kolejnych latach będziemy musieli mocno nadganiać. Jednocześnie, jeśli przyspieszylibyśmy rozwój OZE w naszym miksie elektroenergetycznym do 70 proc. w roku 2030, to osiągnęlibyśmy niemal 40 proc. energii odnawialnej w końcowej konsumpcji jako kraj – wskazuje Tobiasz Adamczewski, dyrektor Programu OZE w Forum Energii, współautor raportu.

REKLAMA

Forum Energii zaznacza, że potencjał rozwoju OZE w Polsce jest ogromny. Wykorzystanie go wymagać będzie jednak od nowego rządu m.in. przyspieszenia rozwoju inwestycji w źródła odnawialne i strategicznego planowania transformacji, która nie może się ograniczać do sektora elektroenergetycznego. Musi też uwzględniać ciepłownictwo, transport i przemysł.

Główne źródła OZE

W swoim raporcie Forum Energii podkreśla, że OZE to nie tylko wiatr i słońce. W Unii Europejskiej głównym wykorzystywanym źródłem odnawialnym jest biomasa sucha (biopaliwa stałe), zwłaszcza drewno i słoma. Jednak – choć ogrzewanie budynków biomasą w indywidualnych kotłach to łatwy sposób na wypełnienie celów OZE – to nadal przyczynia się ono do powstawania smogu i może prowadzić do wylesiania. Ponadto wykorzystanie biomasy regularnie spotyka się z protestem środowisk proekologicznych.

W Polsce biomasa stanowi aż 72 proc. energii z OZE, podczas gdy w Unii Europejskiej jest to 40 proc. Dopiero w dalszej kolejności w UE znajdują się technologie bezemisyjne, głównie energetyka wiatrowa i fotowoltaika.

 

Udział poszczególnych technologii w końcowej konsumpcji OZE w UE i w Polsce w 2021 - wykres
Wykres 2. Udział poszczególnych technologii w końcowej konsumpcji OZE w UE i w Polsce w 2021. Źródło: Opracowanie FE na podstawie GUS (Energia ze źródeł odnawialnych w 2021 roku, 2022)

Jak wskazuje Forum Energii, opóźnienia w rozwoju energetyki wiatrowej i słonecznej sprawiły, że do końca zeszłej dekady rozwój OZE w Polsce polegał głównie na spalaniu biomasy w elektroenergetyce, ciepłownictwie i ogrzewaniu indywidualnym. Od 2004 r. przyrost OZE w stosunku do pozostałych nośników wynosił około 0,5 proc. rok do roku.

 

Wykorzystanie źródeł energii pierwotnej w Polsce w latach 2004–2021 - wykres
Wykres 3. Wykorzystanie źródeł energii pierwotnej w Polsce w latach 2004–2021. Źródło: Obliczenia własne FE na podstawie: Eurostat, Przepływ energii – dane diagramu Sankeya, 2023

Rekomendacje dla rządu

Forum Energii podkreśla, że teraz jest dobry moment na weryfikację strategii energetycznej Polski. Trwa bowiem aktualizacja Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030 oraz Polityki energetycznej Polski do 2040 r. Wśród kluczowych rekomendacji ujętych w raporcie znalazły się:

  • wypracowanie nowego Krajowego planu na rzecz energii i klimatu w szerokim dialogu – cele transformacyjne powinny wynikać z potencjału i potrzeb poszczególnych sektorów polskiej gospodarki;
  • usprawnienie rozwoju OZE w sektorze elektroenergetycznym – m.in. rozwój sieci i tworzenie nowych mocy przyłączeniowych oraz dalsze znoszenie bariery odległościowej dla energetyki wiatrowej;
  • przyspieszenie elektryfikacji różnych sektorów gospodarki;
  • stworzenie systemu wsparcia wytwarzania zielonego wodoru dla przemysłu – powinno ono trafić tylko tam, gdzie nie jest technicznie możliwa elektryfikacja (np. przy produkcji paliw lotniczych i nawozów);
  • kompleksowa analiza potencjału wykorzystania biomasy w Polsce;
  • wzmocnienie ośrodków analitycznych (np. Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych) – pomogą one w proaktywnym analizowaniu skutków proponowanej polityki energetyczno-klimatycznej, zanim stanie się ona wiążącym prawem na poziomie unijnym.

Ze szczegółowymi informacjami zawartymi w raporcie Forum Energii można się zapoznać pod tym linkiem.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.