GUS policzył udział OZE w polskim miksie energetycznym w 2022

GUS policzył udział OZE w polskim miksie energetycznym w 2022
Unsplash

W zeszłym roku wyraźnie wzrósł udział zielonej energii w krajowej elektroenergetyce. Spadł natomiast udział OZE w transporcie.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że w 2022 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł 16,81 proc. Oznacza to wzrost w porównaniu do 2021 r. o 1,2 pkt proc.

 

REKLAMA

udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Polsce w 2022
Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Polsce w 2022 (dane w proc.). Źródło: GUS

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w elektroenergetyce wyniósł 21,01 proc. Oznacza to wzrost w porównaniu do 2021 r. o 3,84 proc.

 

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w elektroenergetyce Polsce w 2022 r.
Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w elektroenergetyce Polsce w 2022 Dane w %. Źródło: GUS.

Z kolei udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w ciepłownictwie i chłodnictwie wyniósł 22,71 proc. To wzrost w porównaniu do 2021 roku o 1,71 proc.

 

REKLAMA

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w ciepłownictwie i chłodnictwie w Polsce w 2022 r.
Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w ciepłownictwie i chłodnictwie w Polsce w 2022 (dane w proc.). Źródło: GUS

Natomiast udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto w transporcie wyniósł 5,53 proc., co daje spadek w porównaniu do 2021 r. o 0,13 proc. Unijny cel udziału OZE w transporcie na rok 2030 wynosi tymczasem 14 proc.

 

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w transporcie w Polsce w 2022 r.
Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w transporcie w Polsce w 2022 (dane w proc.). Źródło: GUS

Wymogi dyrektywy RED II

Główny Urząd Statystyczny przypomina, że dyrektywa w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II) ustanowiła nowe cele dla Unii Europejskiej na rok 2030, a także zmodyfikowała zasady obliczania udziałów energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu brutto, począwszy od 2021 r.

Dyrektywa RED II zakłada zwiększenie udziału zielonej energii w unijnym miksie energii w elektroenergetyce, ciepłownictwie i transporcie do minimum 32,5 proc. do roku 2030. Tymczasem ostatnio weszła w życie nowa dyrektywa o odnawialnych źródłach energii (RED III). Przyjęto w niej cel zwiększenia udziału OZE do tego czasu co najmniej do 42,5 proc. Na implementowanie postanowień RED III do krajowego prawa państwa UE będą mieć 1,5 roku.

W przekazanym w 2019 r. przez polski rząd do Komisji Europejskiej „Krajowym planie na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” Polska zadeklarowała osiągnięcie 21 proc. udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto oraz zapewnienie przynajmniej 14 proc. udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii w transporcie do 2023 r.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.