Ubezpieczenie instalacji OZE. Na co zwrócić uwagę?

Ubezpieczenie instalacji OZE. Na co zwrócić uwagę?
Unsplash

Inwestycje w odnawialne źródła energii są ważnym elementem globalnych działań mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Jednakże, jak każda forma inwestycji, również te związane z OZE niosą ze sobą pewne ryzyka. Przyjrzyjmy się potencjalnym szkodom, jakie mogą wiązać się z inwestycjami w OZE oraz przedstawimy strategie minimalizacji tych ryzyk. Do rozmowy zaprosiliśmy Marcina Wąsowskiego oraz Aleksandra Primke – menadżerów produktu w Warcie.

Rośnie optymizm przedsiębiorców w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE). Wielu inwestorów może być jednak ciekawych, jakie ryzyka mogą się pojawiać wraz z rozwojem farm fotowoltaicznych i wiatrowych. 

Aleksander Primke: Wszyscy liczymy, że inwestycje w odnawialne źródła energii znacząco przyspieszą. Pytanie, czy zdajemy sobie sprawę, jak częste i znaczące bywają szkody związane z farmami wiatrowymi czy fotowoltaicznymi? Pewnie nie, a temat jest ważny i ciekawy.

Zacznijmy od elektrowni wiatrowych. Zapewne zdajemy sobie sprawę, jak złożone są to urządzenia. Kluczowe elementy elektrowni są na bieżąco monitorowane przez systemy, które zabezpieczają je przed uszkodzeniami zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Niestety, nawet najlepsze rozwiązania i serwis nie są w stanie zapobiec uszkodzeniom.

W przypadku elektrowni wiatrowych najczęstszymi szkodami, zgłaszanymi w ramach ubezpieczeń, są uszkodzenia i pożary w obszarze przekładni głównej, w generatorze turbiny oraz uszkodzenia łopat. Przyczynami tych szkód najczęściej są wady materiałowe i konstrukcyjne oraz błędy popełnione na etapie budowy, a w przypadku łopat również siły natury. Zdarzają się również szkody w samych wieżach, czego źródłem najczęściej są błędy w wykonaniu i ukryte wady materiałowe.

Nie tak dawno u jednego z naszych klientów miała miejsce dość spektakularna szkoda, gdzie doszło do przewrócenia się turbiny wiatrowej wraz z częścią wieży. Do katastrofy budowlanej doszło wskutek uszkodzeń połączeń śrubowych elementów wieży. Najbardziej prawdopodobną przyczyną szkody była wada materiałowa kołnierza montażowego segmentu rury stalowej wieży oraz błąd w montażu śrub łączących elementy wieży, co wskutek dużych przeciążeń doprowadziło do katastrofy.

Jak ta kwestia wygląda w przypadku instalacji fotowoltaicznych?

W odróżnieniu od elektrowni wiatrowych naziemne elektrownie fotowoltaiczne są dość prostymi konstrukcjami. Oczywiście poza samymi transformatorami, które też wchodzą w skład takiej elektrowni. Niemniej jednak w przypadku farm fotowoltaicznych także dochodzi do szkód.

Najczęstszymi przyczynami uszkodzeń są różnego rodzaju awarie wynikające z przepięć, w tym pożary, których przyczyną są błędy konstrukcyjne i wady materiałowe. Podobnie jak w przypadku elektrowni wiatrowych duże znacznie odgrywają także czynniki naturalne. Najczęstszą przyczyną tego rodzaju szkód jest grad oraz szkody spowodowane przez śnieg czy wiatr. Często z ich powodu i zmiennych obciążeń konstrukcji dochodzi do zawalenia lub wyrwania z gruntu znaczącej części modułów wraz samą konstrukcją wsporczą.

Jeśli szkody nie są pojedynczymi przypadkami, to w jaki sposób możemy się zabezpieczyć przed ich powstaniem w naszych elektrowniach?

Marcin Wąsowski: Z pewnością ważna jest kwestia odpowiedniego wyboru technologii, materiałów, jak i firmy realizującej samą inwestycję. Oczywiście nie da nam to stuprocentowej pewności uniknięcia strat związanych z powstającymi szkodami. Taką ochronę może jednak zapewnić ubezpieczenie z kompleksowym zakresem dostosowanym do charakteru prowadzonej działalności, jaką jest wytwarzanie energii z wiatru i słońca.

Dla przykładu w naszym produkcie przygotowaliśmy warunki w formule all-risk tj. „od wszystkich ryzyk”. Oferta jest kompletna, napisana multi-produktowo. Połączyliśmy bowiem kwestie majątkowe i techniczne, m.in. w zakresie szkód spowodowanych działaniem czynników atmosferycznych, awarii elektrycznej lub mechanicznej. Daliśmy także możliwość modyfikacji zakresu ochrony poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia dodatkowych ryzyk, w tym rozszerzenia ochrony o ryzyko utraty przychodu. Istnieje także możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o ubezpieczenie OC przedsiębiorców będących operatorami elektrowni fotowoltaicznych lub wiatrowych.

Taka konstrukcja daje naszym klientom kompleksowe ubezpieczenie, które elastycznie mogą dopasować do swoich oczekiwań.

Na co jeszcze powinna zwrócić uwagę firma energetyczna, szukająca dobrej ochrony dla instalacji OZE?

Oprócz zakresu ubezpieczenia ważna jest także jakość obsługi w zakresie likwidacji szkód. To ten moment, gdy klient sprawdza czy otrzymuje serwis, jakiego oczekiwał kupując polisę. Z dumą mogę powiedzieć, że od wielu lat jesteśmy stawiani na podium jako lider rynku pod względem jakości likwidacji szkód. Klienci Warty doceniają zarówno pro-klienckie nastawienie spółki, ale i rzetelność, i innowacyjność samych procesów likwidacji szkody. Pozycję tę potwierdza m.in. coroczne sprawozdanie Rzecznika Finansowego.

Jakość likwidacji szkód idzie w parze z know-how, które wypracowaliśmy przez wiele lat, ubezpieczając farmy fotowoltaiczne i wiatrowe samodzielnie lub w ramach współpracy biznesowej z innymi towarzystwami ubezpieczeniowymi. Nasi eksperci wypracowali optymalne procesy likwidacji szkód, które dla klientów są czytelne i zrozumiałe.

Dziękujemy za rozmowę.

 

Warta – materiał sponsorowany