URE zapowiada kontrole u wytwórców energii

URE zapowiada kontrole u wytwórców energii
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Urząd Regulacji Energetyki zapowiedział, że skontroluje wytwórców energii elektrycznej, którzy są zobowiązani do przekazania części przychodów do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Regulator informuje, że takie kontrole mogą być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym.

Pod koniec października Urząd Regulacji Energetyki (URE) poinformował o planowanym na grudzień rozpoczęciu kontroli wytwórców energii elektrycznej zobowiązanych do przekazania części przychodów do tzw. Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Obowiązek dokonywania odpisu na fundusz spoczywa na części producentów energii elektrycznej – w tym wytwórców energii z większych elektrowni wiatrowych, fotowoltaicznych czy wodnych – i dotyczy okresu od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wytwórcy energii są zobowiązani do samodzielnego obliczenia wysokości odpisu oraz jego wpłaty na rachunek funduszu do 10. dnia roboczego każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia. Wytwórcy, którzy nie przestrzegają obowiązku dokonywania odpisu na fundusz, podlegają karze pieniężnej wymierzanej przez Prezesa URE.

REKLAMA
REKLAMA

Urząd zajrzy do ksiąg rachunkowych

Teraz Urząd Regulacji Energetyki informuje, że zaplanowane u wytwórców kontrole dotyczące sprawozdań z dokonywania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny zostaną poprzedzone postępowaniami wyjaśniającymi w trybie art. 28 ustawy Prawo energetyczne.

URE zastrzega, że ma prawo wglądu do ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa energetycznego oraz może żądać przedstawienia informacji dotyczących wykonywanej przez to przedsiębiorstwo działalności gospodarczej, w tym informacji o jego projektach inwestycyjnych, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.