RWE Stoen wdraża pionierski projekt Demand Response

RWE Stoen wdraża pionierski projekt Demand Response
Fot. RWE

W RWE Stoen Operator ruszyło postępowanie zakupowe na dostawę układów do kształtowania zapotrzebowania na moc i energię elektryczną u odbiorców końcowych. Jest to innowacyjny w skali światowej projekt w dziedzinie inteligentnych sieci elektroenergetycznych – nigdzie na świecie takie rozwiązanie nie zostało jeszcze wdrożone

Celem projektu jest sprawdzenie, na ile stosowanie regulacji obciążeń odbiorców końcowych w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych, z wykorzystaniem regulacji napięcia w funkcji wartości częstotliwości, pozwala zwiększyć efektywność i bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego i użytkowania energii elektrycznej. Dzięki realizacji projektu możliwa będzie weryfikacja,  w jakim stopniu jest on technicznie oraz ekonomicznie uzasadniony.

W ramach zadania należy opracować, dostarczyć i zamontować dwa układy do zarządzania zapotrzebowaniem. Układy będą działać automatycznie, regulując napięcie w stacjach SN/nN, w zależności od zmierzonej wartości częstotliwości sieciowej.

REKLAMA

Układ FBVR (Frequency Based Voltage Regulation) będzie zbudowany na bazie układów telemechaniki, cyfrowych automatyk zabezpieczeniowych, transformatorów SN/nN wyposażonych w podobciążeniowe przełączniki zaczepów (PPZ) i sensorów wartości napięcia instalowanych na końcach linii nN. Sterownik będzie przesyłał informacje o stanie pracy urządzeń w stacji do systemu SCADA, umożliwiając w ten sposób realizację zdalnego nadzorowania pracy stacji.

Zadaniem całego układu będzie realizacja algorytmu sterowania podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów transformatora SN/nN w funkcji częstotliwości napięcia zasilającego wg określonej charakterystyki. W ten sposób możliwe będzie dostarczenie usługi redukcji zapotrzebowania w funkcji częstotliwości sieciowej, która odzwierciedla potrzeby systemu elektroenergetycznego w zakresie bieżącego bilansowania mocy. W przyszłości będzie możliwe również włączenie tych układów do centralnych systemów zarządzania popytem na moc i energię elektryczną, w ramach rozwiązań Demand Side Management.

REKLAMA

Jest to pilotażowy projekt innowacyjnego rozwiązania w zakresie Demand Response. Po zrealizowaniu zamówienia prowadzone będą badania nad możliwościami układów i skutecznością regulacji. Warto podkreślić, że pomysł na nową usługę Demand Response nie jest próbą implementacji rozwiązań znanych w innych krajach, ale jest owocem polskiej myśli technicznej. Po zgłoszeniu pomysłu projekt został szybko zauważony w koncernie RWE i wzbudza duże zainteresowanie.

Z dużą uwagą obserwujemy i wspieramy realizację pomysłu z zakresu Demand Response opracowanego przez dr inż. Bartosza Pawlickiego w ramach rozprawy doktorskiej – powiedział Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu RWE Stoen Operator. – Szczególnie cieszy nas możliwość przeniesienia dorobku naukowego do użytecznego wykorzystania w świecie systemów dystrybucji energii elektrycznej – dodał Robert Stelmaszczyk.

RWE Stoen Operator zapewnia, że doświadczenia zdobyte w projekcie będą istotnym wkładem w zakresie wdrażania przez tego operatora innowacji i budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych w przyszłości.

Szczegóły dotyczące postępowania można znaleźć pod tym adresem w zakładce „Dla dostawców” – przetarg nr FZ-Z/P010/16.

RWE