REKLAMA
 
REKLAMA

Linia bezpośrednia, magazyny energii – opłacalność rozwiązań dla PV – szkolenie

Linia bezpośrednia, magazyny energii – opłacalność rozwiązań dla PV – szkolenie
Finansetf

Od września 2023 r. mamy nowe rozwiązanie umożliwiające połączenie źródła wytwarzania OZE z firmą produkcyjną bezpośrednio za pomocą linii energetycznej. Instalacja wytwórcza OZE znajduje się w innym miejscu niż zakład produkcyjny. Obiekty oddzielone są gruntami o szerokości np. 2000 mb należącymi do podmiotu trzeciego. W ustawie Prawo Energetyczne art. 11 ust. f rozwiązanie to definiowane jest jako „Linia bezpośrednia”.

Obecnie bez zgody Prezesa URE „Linia Bezpośrednia” można być realizowana, ale czy na pewno będzie to dla nas biznes, jakiego się spodziewamy i czy zwrot z kapitału własnego (ROE) nastąpi po 5, 10 czy 15 latach.

Ustawa Prawo Energetyczne określa trzy rodzaje opłat, które inwestor musi ponosić z tytułu budowy i eksploatacji „Linii bezpośredniej”.

Zapraszamy na szkolenie pt. „Zarządzanie energią elektryczną w firmie – Strategie zakupowe i Strategie wytwórcze”, gdzie określimy poziom:

  • opłaty solidarnościowej – z tytułu eksploatacji linii bezpośredniej,
  • opłaty sieciowej – z tytułu użytkowania linii bezpośredniej,
  • opłaty mocowej – współczynnika K i poziomu opłaty mocowej.

Określimy wpływ tych opłat na opłacalność produkcji energii elektrycznej z PV i zużywanie jej na potrzeby własne firmy, a dostarczanej linią bezpośrednią. W ramach analizowanych przypadków uwzględnimy zastosowanie magazynu energii o mocy 1 MW i pojemności 4,0 MWh.

W drugiej części szkolenia naszym zadaniem będzie określenie strategii zakupu energii elektrycznej dla firmy. Strategię zakupową dostosujemy do profilu zużycia firmy, w jednym okresie 30 proc. energii kupimy na rynku SPOT a, 70proc. – w kontraktach, BASE_M7,8,92-24 i BASE_Q-4-24, natomiast w innym okresie postąpimy odwrotnie.

Kupcy polujący na ujemne ceny energii elektrycznej to łowcy okazji czy wytrawni myśliwi? Określimy parametry rynku, jakie musza być spełnione, aby na rynku spot I-Fix TGE pojawiły się ujemne ceny energii elektrycznej.

Zarządzanie energią elektryczną w firmie – Strategie zakupowe i Strategie wytwórcze

Szkolenie on-line – 18 kwietnia i 14 maja

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora >>> 

1. Rynek energii elektrycznej w Polsce i Europie
– Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2023 r. i główne zmiany w perspektywie najbliższych 5 lat
– Rynek energii elektrycznej w Europie i wpływ na rynek krajowy
– Export i import energii elektrycznej, determinanty ceny energii
– Regulacje Parlamentu Europejskiego i ich wpływ na rynek energii elektrycznej w Polsce – Dyrektywa OZE
– Ceny energii elektrycznej na rynku krajowym a ceny na rykach europejskich i azjatyckich

2. Ceny hurtowe energii dla grup taryfowych B i C – prognozowanie
– Towarowa Giełda Energii jako platforma kształtowania cen, trendów i prognoz dla energii elektrycznej
– Ceny dynamiczne energii elektrycznej od 1.07.2024 r. – rewolucja na rynku czy kosmetyczna zmiana?
– rynek SPOT a rynek terminowy OTF TGE w Warszawie
– rynek dnia następnego i główne indeksy rynku TGe24 , TGeBase i BASE
– rynek terminowy OTF – główne instrumenty z dostawą w 2024 r. BASE_Q, M, W-24
– rynek terminowy OTF – główny instrument z dostawą w 2025 r. – BASE_Y-25
– składniki narzutu Spółki Obrotu (zielone, białe, błękitne certyfikaty, zysk) jako składowa ceny energii czynnej dla klienta-firmy

4. Koszty stałe i zmienne dystrybucji energii elektrycznej dla grup taryfowych B i C – prognozowanie
– Koszty stałe dystrybucji
– Koszty zmienne dystrybucji – opłata sieciowa i opłata jakościowa
– Opłata mocowa
– Koszty opłaty – OZE  a ceny energii na wolnym rynku, wpływ morskich farm wiatrowych Offshore na wysokość opłaty
– Koszty opłaty – kogeneracyjnej
– Koszty i opłaty dystrybucyjne, a możliwości integracji państwa na bazie Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Europy

5. Strategie wytwórcze – instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii opcja z linii bezpośredniej
– instalacja fotowoltaiczna– produkcja energii na potrzeby własne
– magazyny energii dla firm – rodzaje, funkcje, zadania – zasady doboru mocy i pojemności
– instalacji dachowych – opcja południowa i opcja alternatywna wschód-zachód – analiza opłacalności
– prosument wirtualny – możliwości biznesowe
Case study 1– analiza opłacalności instalacji PV i magazynu energii – parametry projektu, zużycie własne firmy 3 GW, instalacja PV o mocy 1 MW – model biznesowy
Case study 2 – analiza opłacalności instalacji PV i opcja linii bezpośredniej – parametry projektu, zużycie własne firmy 3  GW, instalacja PV o mocy 1 MW – model biznesowy
– podstawy prawne budowy i eksploatacji linii bezpośredniej, wydzielony odbiorca a wydzielona jednostka wytwórcza
– opłata solidarnościowa
– opłata jakościowa
– opłata mocowa

6. Strategie zakupowe energii
– strategie wg okresu planowania
– strategie wg jakości zarządzania procesem zakupu
– narzędzia wspomagające proces zarządzania zakupami energii
– strategie zakupowe oparte o ceny stałe
– strategie zakupowe oparte o indeksy giełdowe np. TGe24 – wady i zalety + profil klienta + narzut spółki obrotu
– strategie zakupowe oparte o ceny dynamiczne + narzut spółki obrotu
– dylematy w procesach planowania cen energii elektrycznej a dorobek naukowy w zakresie oceny ryzyka inwestycyjnego
– wstęga prognozy jako ograniczenie ryzyka w procesach planowania cen energii
Case study – budowanie portfela zakupowego energii przez firmę w oparciu o strategię hybrydową cen instrumentów OTF (BASE) i instrumentów RDN (I-Fix) dla 2023 r. – wersja PDF – wersja PDF

7. Podsumowanie i dyskusja
– podsumowanie kluczowych elementów szkolenia
– wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami szkolenia

Zapraszamy również na inne nasze szkolenia

Prognozowanie krótko i długoterminowe cen energii elektrycznej, rynek SPOT i OTF

Szkolenie online – 16 kwietnia i 9 maja

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora >>> 

 

Opłacalność farm PV, On-shore i magazynów energii, hybryda czy odrębne instalacje

Szkolenie online – 9 kwietnia i 23 kwietnia

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora >>> 

 

Analizy statystyczne Rynku Energii Elektrycznej w Polsce

Szkolenie online –  11 kwietnia i 25 kwietnia

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora >>> 

Prowadzący

Tomasz Falkowicz – doradca, trener z zakresu OZE i finansów firmy. Działał w przemyśle jako członek zarządu ds. finansowych m.in. w OKNOPLAST-Kraków Sp. z o.o. czy Excellent S.A.  Od ponad 15 lat związany z branżą energetyczną. Dla energetyki opracował ponad 50 studiów wykonalności dla różnych rozwiązań energetycznych począwszy od instalacji PV (naziemne i dachowe), On-shore, biogazowni, magazynów energii czy rozwiązań związanych z gospodarką wodorową. Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii, m.in. NORD POOL. Zajmuje się modelowaniem cen energii elektrycznej na rynku SPOT – opracował model prognostyczny do prognoz cen miesięcznych energii elektrycznej SPOT-12M dla indeksu TGeBASEm oraz model EPF-TGe24 do prognoz cen godzinowych dla indeksu TGe24 TGE w Warszawie. W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej, m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

Nowość – aktywny Excel w analizach opłacalności projektów energetycznych

– arkusz do samodzielnych analiz opłacalności projektów energetycznych – sprawdź na stronie doradcapv.pl.

Opcje promocyjne!

  • 15 proc. rabatu przy zakupie 2 szkoleń.
  • Uczestnicy wpłacający 100 proc. kwoty inwestycji na pięć dni przed szkoleniem otrzymają 5 proc. rabatu.
  • Dla 2 osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5 proc. rabatu – możliwość sumowania rabatu do 8 proc.

Zgłoszenia i zapytania należy kierować:

mail: biuro@finansetf.pl

tel. +48 601 518 079

www.doradcapv.pl

 

Finansetf  – materiał sponsorowany

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA