REKLAMA
 
REKLAMA

Analizy statystyczne rynku energii elektrycznej w Polsce 2021-2024

Analizy statystyczne rynku energii elektrycznej w Polsce 2021-2024
Finansetf

Czy dzięki analizie statystycznej danych rynkowych możemy lepiej zrozumieć rynek energii elektrycznej w Polsce? Czy możemy dokładniej prognozować, co będzie się działo na rynku energii? Oczywiście tak, dlatego na naszym szkoleniu ”Analizy statystyczne rynku energii elektrycznej w Polsce” analizować będziemy między innymi miesięczne dane 5 głównych determinantów rynku energii elektrycznej w Polsce w okresie 2021-2024 r. Będą to popyt (zużycie), podaż (produkcja – w tym OZE), elastyczność cenowa podaży i popytu oraz czynniki ryzyka.

Zużycie energii elektrycznej w styczniu 2024 r. wyniosło 16,0 TWh i było o 5,8 proc. wyższe niż w styczniu 2023 r., kiedy wyniosło 15,1 TWh. Czy występująca tendencja ciągłego spadku zużycia energii elektrycznej, która występowała w całym 2023 r., odwróciła się, czy jest to tylko wypadek przy pracy?

W dniu 29.01.2024 r. odnotowano nowy rekord generacji ze źródeł fotowoltaicznych, szczytowa moc wyniosła nawet 6484 MW i jest to nowy rekord produkcji w styczniu dla tego źródła. A jakie dane pojawią się w lutym 2024 r.? Czy zużycie energii wzrośnie i czy wpłynie to na cenę oraz czy mamy już dołek cenowy? Na te i inne pytania odpowiemy na naszym szkoleniu. Zapraszamy!

Analizy statystyczne rynku energii elektrycznej w Polsce

Szkolenie online – 19 marca i 11 kwietnia

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora >>> 

Zakres szkolenia

1. Wprowadzenie do statystyki rynku energii elektrycznej

 • Źródła danych statystycznych dla rynku energii:  – PSE, –  URE – TGE, – Nord Pool
 • Statystyka opisowa w analizie i prezentacji danych
 • Dane podstawowe i dane wtórne

2.  Analiza 5 głównych determinantów rynku energii elektrycznej w Polsce

2.1. Popyt – zużycie energii elektrycznej w latach 2021-2024 – analizy wg

a) zużycie wg średniej mocy PSE
b) maks. i min. moc w perspektywie 12 miesięcy styczeń-grudzień
c) Produkt Krajowy Brutto dobry czy zły wskaźnik w prognozach popytu

2.2. Podaż – produkcja energii elektrycznej wg stosowanych paliwa i technologii w latach 2021-2024 – analizy wg

a) energetyka węgla kamiennego i brunatnego – perspektywa krótkoterminowa
b) energetyka gazowa i elektrociepłownie – perspektywa krótkoterminowa
c) OZE – fotowoltaika – prognoza 12-miesięczna
b) OZE – Onshore – wiatr na lądzie, prognoza 12-miesięczna

2.2. Import i eksport energii elektrycznej w latach 2021-2024

2.2. Elastyczność cenowa popytu czyli maksymalna cena dla klienta

2.4. Elastyczność cenowa podaży, koszty bezpośrednie wytworzenia 1 MWh dolną granicą ceny energii elektrycznej

a) źródła konwencjonalne – koszty krańcowe w zł/1 MWh
b) źródła OZE – koszty uśrednione w zł/1 MWh

2.5. Główne surowce energetyczne i ich wpływ na rynek energii elektrycznej, węgiel kamienny i brunatny, gaz ziemny, uprawnienia do emisji CO2

2.6. Elementy ryzyka  – czynnik ludzki – miara policzalności – jak liczyć w analizach projektów energetycznych

3. Towarowa Giełda Energii w Warszawie – zrozumieć giełdę – zrozumieć rynek

 • główne produkty rynku energii elektrycznej TGE i główne rynki – RDB i RDN (rynki SPOT) oraz  OTF (rynek terminowy)
 • RDN – Rynek Dnia Następnego w latach 2021-2024 główne produkty godzinowe, blokowe, weekendowe
 • Fixing I – rynek krajowy
 • Fixing II – rynek międzynarodowy
 • I Fix. instrumenty godzinowe – ceny godzinowe – statystyki TGe24
 • cena średnia TGe24 a ceny w przedziałach godzinowych 0-5, 7-9, 9-16, 19-22,
 • cena średnia TGe24 a odchylenia w przedziałach godzinowych w miesiącach styczeń-grudzień 2023 r. – bieżący miesiąc 2024 r.
 • ceny profilu dla fotowoltaiki TGePVm a cena średnia TGeBASEm – perspektywa styczeń-grudzień
 • cena profilu dla Onshore TGeONSHOREm a  cena średnia TGeBASEm – perspektywa styczeń-grudzień
 • wady i zalety ceny profilu dla PV i wiatru
 • OTF – Rynek Terminowy, OTF w latach 2021-2024 główne produkty BASE_Y, BASE_Q, BASE_M, BASE_W
 • zależności pomiędzy produktami BASE_Y, BASE_Q, BASE_M, BASE_W
 • zależności pomiędzy rynkiem SPOT a rynkiem terminowym OTF – relacje BASE_Y, TGeBASEm
 • obroty na RDN i OTF – różnice interpretacyjne – co to jest LPO (liczba pozycji otwartych)
 • Export i import energii elektrycznej a wpływ na ceny energii na rynku krajowym
 • Ceny energii elektrycznej na rynku krajowym a ceny na rykach europejskich
 • Inna europejskie giełdy energii Nord Pool i jej podobieństwa do rodzimej TGE

4. Kiedy wystąpią ceny ujemne energii elektrycznej w 2024 – wyznaczanie wyników

 • 5 głównych determinantów rynku i ich wpływ na ceny energii elektrycznej w krótkookresowych horyzontach czasowych – rynek SPOT
 •  dane historyczne TEG z ujemnymi cenami energii elektrycznej na rynku SPOT
 • analiza danych podaż, popyt w okresach występowania cen ujemnych 2023/2024 r.
 • szukanie korelacji zależności pomiędzy ceną energii a popytem i podaż w danym dniu
 • określenia wskaźnika zależności – mnożnika cenowe do prognoz cenowych – wskaźnika O/Z
 • określanie miesięcy okresów/prawdopodobieństwa do zaistnienia ujemnych cen energii
 • wpływ źródeł OZE na ujemne ceny energii elektrycznej – miesięczna prognoza generacji na 2024 r.
 • ujemne ceny energii elektrycznej a ceny maksymalne w kontekście cen średniomiesięcznych roku
 • ujemne ceny energii elektrycznej a ceny maksymalne w kontekście cen średniomiesięcznych
 • analiza parametrów wystąpienia ujemnych cen energii w perspektywie 7 dni od daty szkolenia – analiza danych prognostycznych PSE, TEE
 • uczestnicy szkolenia otrzymują w formie PDF analizę statystyczną 5 wybranych przypadków występowania ujemnych cen energii na rynku SPOT – I-Fixing TGE w Warszawie w latach 2023/2024

W analizie danych użyjemy statystki opisowej, dzięki której interpretacja danych będzie łatwiejsza, a właściwa prezentacja takich danych jak średnie, mediany czy trendy w formie tabel i wykresów ułatwią wyłapywanie istotnych elementów wpływających na funkcjonowanie rynku, m.in. na ceny energii elektrycznej.

Oczywiście w naszym szkoleniu nie zabraknie analiz cen energii elektrycznej notowanych na rodzimej TGE na rynku SPOT i rynku terminowym OTF. Połączenie analiz danych rynkowych z danymi dotyczącymi cen energii elektrycznej będzie podstawą do samodzielnych prognoz.

Podsumowaniem szkolenia będzie coś, dla „łowców ujemnych cen energii”, a mianowicie określimy, kiedy możemy się spodziewać ujemnych cen godzinowych oraz jakie parametry rynku wyznaczają poszczególne przedziały cenowe.

Statystyka danych rynku subsydiarnego tj. węgla energetycznego i gazu ziemnego pozwoli nam określić koszty bezpośrednie wytworzenia energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych. Koszty krańcowe będziemy traktować jako dolną granicę ceny energii elektrycznej na 2024 r.

Zapraszamy również na inne nasze szkolenia

Opłacalność farm PV, On-shore i magazynów energii – hybryda czy odrębne instalacje

Szkolenie online – 7 marca i 21 marca

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora >>> 

 

Zarządzanie energią elektryczną w firmie – Strategie zakupowe i Strategie wytwórcze

Szkolenie on-line – 5 marca i 26 marca

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora >>> 

 

Prognozowanie cen energii elektrycznej w 2024 r. na rynku SPOT

Szkolenie online – 14 marca i 28 marca

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora >>> 

 

TGE – Towarowa Giełda Energii – ceny, trendy, prognozy – nowe oblicze po 2023 r.

Szkolenie online – 12 marca

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora >>> 

 

Prowadzący

Tomasz Falkowicz – doradca, trener z zakresu OZE i finansów firmy. Działał w przemyśle jako członek zarządu ds. finansowych m.in. w OKNOPLAST-Kraków Sp. z o.o. czy Excellent S.A.  Od ponad 15 lat związany z branżą energetyczną. Dla energetyki opracował ponad 50 studiów wykonalności dla różnych rozwiązań energetycznych począwszy od instalacji PV (naziemne i dachowe), On-shore, biogazowni, magazynów energii czy rozwiązań związanych z gospodarką wodorową. Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii, m.in. NORD POOL. Zajmuje się modelowaniem cen energii elektrycznej na rynku SPOT – opracował model prognostyczny do prognoz cen miesięcznych energii elektrycznej SPOT-12M dla indeksu TGeBASEm oraz model EPF-TGe24 do prognoz cen godzinowych dla indeksu TGe24 TGE w Warszawie. W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej, m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

Nowość – aktywny Excel w analizach opłacalności projektów energetycznych

– arkusz do samodzielnych analiz opłacalności projektów energetycznych – sprawdź na stronie doradcapv.pl.

Opcje promocyjne!

 • 15 proc. rabatu przy zamówieniu do 29.02.2024 r. lub zakupie 2 szkoleń.
 • Uczestnicy wpłacający 100 proc. kwoty inwestycji na pięć dni przed szkoleniem otrzymają 5 proc. rabatu.
 • Dla 2 osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5 proc. rabatu – możliwość sumowania rabatu do 8 proc.

Zgłoszenia i zapytania należy kierować:

mail: biuro@finansetf.pl

tel. +48 601 518 079

www.doradcapv.pl

 

Finansetf  – materiał sponsorowany

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA