REKLAMA
 
REKLAMA

URE zarządził obniżkę cen gazu

URE zarządził obniżkę cen gazu
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Ceny gazu spółki PGNiG Obrót Detaliczny, podobnie jak kilkunastu innych przedsiębiorstw energetycznych, będą niższe niż zatwierdzone w grudniu 2023 r. Wczoraj Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził zmianę taryfy PGNiG.

W grudniu 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfy na sprzedaż gazu – obowiązujące w 2024 r. – dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych. Jednocześnie regulator skierował do PGNiG OD (a także innych przedsiębiorców) wezwanie do obniżenia taryfy. W związku z tym wszczęte zostało postępowanie o zatwierdzenie zmiany taryfy, które dla PGNiG OD zakończyło się wczoraj zatwierdzeniem zmiany przez URE.

W nowej taryfie ceny gazu zostały obniżone o 8,54 proc. – z 318,14 zł/MWh do 290,97 zł/MWh. Nie zmieniły się stawki opłat abonamentowych. Łącznie oznacza to 8,3-proc. spadek o średnich płatności na rzecz PGNiG OD.

REKLAMA

Wykres pokazujący ceny gazu ziemnego w taryfie PGNiG po zmianie
Źródło: URE

Uprawnienia URE

W sytuacji spadku cen gazu przy braku wniosku o zmianę taryfy ze strony przedsiębiorstwa energetycznego URE może wezwać taki podmiot do złożenia wniosku o zmianę taryfy w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania. Brak odpowiedzi na wezwanie wstrzymuje wypłaty rekompensat.

– URE na bieżąco monitoruje sytuację rynkową i podejmuje działania w reakcji na zmieniające się warunki. W związku ze spadkiem cen gazu na rynku hurtowym podjąłem decyzję o wezwaniu 14 przedsiębiorców do obniżenia cen gazu w taryfach. Takie wezwania zostały skierowane do wszystkich przedsiębiorstw, które sprzedają gaz do odbiorców objętych taryfami i stosują ceny wyższe od aktualnych cen rynkowych – podkreśla Rafał Gawin, prezes URE.

W odpowiedzi na wezwanie skierowane na początku 2024 r. do 14 podmiotów, które miały zatwierdzone taryfy na sprzedaż (tzw. obrót) paliwami gazowymi, do regulatora wpłynęło 13 wniosków o zatwierdzenie zmiany taryf (jeden podmiot zaprzestał obsługi odbiorców uprawnionych). Do końca lutego 2024 r. Prezes URE zatwierdził osiem zmian skutkujących obniżeniem cen gazu. Obniżki wyniosły od 0,3 proc. do 28 proc. w zależności od portfela zakupowego poszczególnych przedsiębiorstw obrotu.

REKLAMA

Ochrona odbiorców gazu

Prezes URE zaznacza, ze względu na obowiązujące do końca czerwca br. przepisy mrożące ceny gazu odbiorcy nie odczują zatwierdzonej zmiany taryfy. W pierwszej połowie 2024 r. nadal bowiem obowiązują rozwiązania osłonowe dla odbiorców gazu ziemnego na mocy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. W związku z tym do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

Regulator wskazuje jednak, że przedłużenie przepisów mrożących ceny nie oznacza braku konieczności prowadzenia postępowań taryfowych. Zatwierdzone przez Prezesa URE taryfy są podstawą do obliczenia wysokości rekompensat należnych przedsiębiorstwom energetycznym (ceny zatwierdzane i publikowane przez regulatora są cenami netto).

Elementy rachunku za gaz

Przy okazji URE przypomina, że na całkowitą wysokość rachunku za gaz dla gospodarstw domowych składają się opłaty za paliwo gazowe, opłaty abonamentowe oraz opłaty za usługę dystrybucji paliw gazowych (na podstawie stawek opłat z taryfy operatora systemu dystrybucyjnego, np. Polskiej Spółki Gazownictwa).

W Polsce sprzedaż gazu do odbiorców końcowych i realizacja usług dystrybucji paliw gazowych zdominowana jest przez podmioty z grupy kapitałowej Orlen. Udział PGNiG w sprzedaży gazu w 2022 r. wyniósł prawie 90 proc.

Według obecnie obowiązujących przepisów taryfy na sprzedaż gazu odbiorcom w gospodarstwach domowych i odbiorcom realizującym ważne zadania użyteczności publicznej URE będzie zatwierdzał po raz ostatni na 2027 r. Potem nadal będą zatwierdzane taryfy za korzystanie z infrastruktury gazowej (magazynowej, przesyłowej, dystrybucyjnej oraz związanej ze skraplaniem i regazyfikacją).

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

REKLAMA
Komentarze

A kiedy wezwie spółki energetyczne do obniżenia stawek za energię?

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA