Oszczędność dzięki efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach

Oszczędność dzięki efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach
Metropolis

Inwestycje w efektywność energetyczną nie tylko wspierają zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, ale również przynoszą realne korzyści finansowe, szczególnie w sektorze o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym.

Dlaczego to ważne?

Oszczędności energetyczne generują dodatkowe przychody, poprawiają środowisko i zwiększają konkurencyjność, co sprawia, że inwestycje w efektywność energetyczną są opłacalne zarówno dla firm, jak i społeczeństwa. Wsparcie tych inicjatyw poprzez różne środki finansowe, edukację oraz regulacje może przyspieszyć poprawę efektywności energetycznej, przynosząc liczne korzyści gospodarce i środowisku naturalnemu. Inwestowanie w efektywność energetyczną jest kluczowym elementem strategii przyszłościowych przedsiębiorstw.

Mimo że inwestycje mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej w firmach przynoszą same w sobie oszczędności w kosztach zakupu energii elektrycznej, ich dodatkową zaletą jest to, że są wspierane poprzez fundusze publiczne, zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym.

 

Fot. iStock

Wsparcie i zakres projektów

Do dofinansowania kwalifikują się przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej”. Katalog obejmuje różnorodne projekty mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz wprowadzenie technologicznych innowacji w już istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych.

Dodatkowym elementem projektu może być montaż OZE.

Przykłady takich przedsięwzięć obejmują:

 • wymianę oświetlenia: projekty polegające na zastąpieniu istniejącego oświetlenia bardziej energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami światła, takimi jak diody LED.
 • wymianę źródła ciepła: Inwestycje mające na celu zastąpienie starych, mało efektywnych systemów grzewczych nowoczesnymi i bardziej wydajnymi źródłami ciepła.
 • montaż OZE (Odnawialne Źródła Energii): projekty polegające na instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
 • termomodernizację budynków: inicjatywy mające na celu poprawę izolacji termicznej budynków, wymianę okien, docieplenie ścian, dachów itp., aby zmniejszyć straty cieplne i zużycie energii.
  odzysk ciepła z procesów produkcyjnych: przedsięwzięcia, które pozwalają na efektywne wykorzystanie ciepła generowanego podczas procesów przemysłowych do celów grzewczych lub energetycznych, zamiast go marnować.

Niezależnie od ostatecznego zakresu rzeczowego projektu cel takowych działań jest określony jasno – zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie efektywności energetycznej i redukcja negatywnego wpływu na środowisko.

Audyt

Przed przystąpieniem do inwestycji konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego, który obejmie swoim zakresem różne obszary, takie jak budynki przemysłowe, sieci ciepłownicze, źródła ciepła i energii elektrycznej oraz procesy technologiczne. Audyt stanowi podstawowy dokument przy ubieganiu się o dofinansowanie na inwestycje z zakresu efektywności energetycznej.

Przedsięwzięcie inwestycyjne, czyli zakres projektu, musi wynikać z rekomendacji takiego audytu. Wymagania do przygotowania audytu udostępniane są wraz z dokumentacją konkursową, a już dzisiaj przykładowe, będące wskazówką dla audytora można znaleźć np. na stronie konkursu do programu Energia Plus, czy zakończonego naboru z działania Kredyt Ekologiczny na stronach BGK.

Kiedy i gdzie wnioskować

Oferta unijnych programów wsparcia inwestycji z zakresu efektywności energetycznej jest podzielona zgodnie z linią demarkacyjną:

1. Poziom krajowy:

 • Duże i średnie przedsiębiorstwa – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) i działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna z budżetem 188 mln zł, gdzie nabór wniosków planowany jest do ogłoszenia jeszcze w kwietniu 2024 roku.
 • MŚP oraz Small mid-caps i mid-caps – FENG – działanie 3.01 Kredyt ekologiczny – w bieżącym roku planowane są dwa nabory wniosków: pierwszy w terminie od 25 kwietnia 2024 r. do 25 lipca 2024 r. Kolejny od października do grudnia 2024 roku.

2. Poziom regionalny:

 • Małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa – nabory zgodnie z harmonogramami w województwach.

Harmonogramy naborów są aktualizowane co najmniej raz na kwartał, więc niewykluczone, że pojawi się odpowiedni dla Państwa, jeśli nawet w tej chwili w harmonogramie go nie ma.

Warto także pamiętać, że poza środkami unijnymi cały czas dostępne są następujące źródła wsparcia:

 • finansowany ze środków krajowych: Program NFOŚiGW – Energia Plus – stały nabór do grudnia 2024 r. Jest to preferencyjna pożyczka, z możliwym umorzeniem do 10% (jednak nie więcej niż 1 mln zł);
 • finansowany ze środków Funduszu Modernizacyjnego Program Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej. Wsparcie stanowi pożyczkę preferencyjną, udzielaną do 100 proc. kosztów kwalifikowanych z możliwością uzyskania 20-proc. premii;
 • finansowane ze środków Krajowego Programu Odbudowy i planowane do wdrożenia Działanie B1.2.1. Efektywność energetyczna i OZE w przedsiębiorstwach – inwestycje o największym potencjale redukcji gazów cieplarnianych. Wsparcie stanowi pożyczkę do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, opartą o preferencyjne oprocentowanie, oparte na stopie oprocentowania 0,3 x WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 proc. w skali roku.

Wymagania dotyczące oszczędności energii

Chociaż jak najbardziej zrozumiałym jest, że inwestycje te w konsekwencji prowadzą do oszczędności zużycia energii, to jednak w ramach programów wsparcia ustanowiono minimalne oszczędności, jakie należy osiągnąć.

Zgodnie z dostępnymi dzisiaj informacjami wymagana oszczędność energii osiąga poziom:

 • w programie Energia Plus – minimum 5 proc.,
 • w działaniu Kredyt ekologiczny, Programach Regionalnych i FEnIKS – minimum 30 proc.,
 • w programie Przemysł energochłonny poprawa efektywności energetycznej oraz działaniu KPO B1.2.1. Efektywność energetyczna i OZE w przedsiębiorstwach – nie mniejsza niż 10 proc.

Podsumowując:

 1. Punktem wyjścia jest przygotowanie audytu energetycznego. Tym samym warto już dzisiaj poszukać odpowiedniego audytora i omówić z nim własne potrzeby oraz rozpocząć prace nad takim dokumentem.
 2. Jak tylko pojawi się nabór, będziecie Państwo gotowi.

Chętnie pokierujemy Państwa na tej drodze, dlatego już dzisiaj zapraszamy na bezpłatne webinarium, które poprowadzi Paulina Walczak, Doradca ds. Finansowania Inwestycji w METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

To niezobowiązujące spotkanie online zostanie przeprowadzone w poniedziałek, 22 kwietnia o godzinie 13:00. Zapraszamy do rejestracji pod adresem: www.metropolisdg.pl/webinar.

A już dzisiaj zachęcamy do kontaktu z naszym doradcą: paulina.walczak@metropolisdg.pl.

 

Metropolis – materiał sponsorowany