REKLAMA
 
REKLAMA

Energa-Operator poprawiła wskaźniki niezawodności

Energa-Operator poprawiła wskaźniki niezawodności
Fot. Energa

W ubiegłym roku mimo niekorzystnych warunków atmosferycznych Energa-Operator poprawiła wskaźniki niezawodności dostaw energii elektrycznej. Realizowała tym samym cele, które wynikają z Regulacji Jakościowej URE w zakresie obszarowych wskaźników jakościowych. 

Wyniki osiągnięte w ubiegłym roku przez operatora sieci dystrybucyjnej Energa-Operator są lepsze odpowiednio o 54 proc. r/r dla wskaźnika SAIDI oraz o 33 proc. r/r dla wskaźnika SAIFI.

SAIDI to wskaźnik średniego czasu trwania przerwy w dostawach energii elektrycznej, wyznaczony w minutach na odbiorcę na rok. Z kolei SAIFI to wskaźnik średniej liczby przerw w dostawach energii elektrycznej na odbiorcę na rok. Wskaźniki SAIDI i SAIFI nie obejmują przerw krótszych niż 3 minuty i są wyznaczane oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowanych.

REKLAMA

W ubiegłym roku w Energa-Operator wskaźnik SAIDI wyniósł, bez uwzględnienia awarii masowych, 117,1 min. Natomiast SAIFI osiągnął wartość 1,74. Zsumowany wskaźnik SAIDI za 2023 r., dla przerw nieplanowanych z uwzględnieniem przerw katastrofalnych i planowanych wyniósł 189,2 min, a zsumowany wskaźnik SAIFI – odpowiednio 2,15.

Jak podaje spółka, osiągnięte wyniki były znacząco lepsze niż te z 2022 r. i 2021 r. Można to prześledzić na wykresach opublikowanych przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) w corocznym raporcie.

REKLAMA

Źródło: PTPiREE

Wiatr nie przeszkodził w poprawie wyników

Energa-Operator podkreśla, że niezawodność dostaw energii w 2023 r. na obszarze dystrybucyjnym spółki uległa poprawie pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak wichury. Powodowały one zwiększenie liczby i rozległości awarii (w tym awarii o charakterze masowym). W ubiegłym roku był to głównie orkan Otto, podczas którego porywy wiatru dochodziły nawet do 125 km/h.

W 2023 r. wskaźnik SAIDI dla awarii masowych w spółce Energa-Operator wyniósł 72,1 min, co stanowiło 38 proc. łącznego wyniku wskaźnika SAIDI. Wskaźnik SAIFI dla awarii masowych osiągnął 0,41 przerw na odbiorcę (19 proc. łącznego wyniku wskaźnika SAIFI).

Osiągniecie przez spółkę Energa-Operator celów wynikających z Regulacji Jakościowej URE w 2023 r. było możliwe dzięki realizacji szeregu działań związanych ze wzmocnieniem odporności sieci na anomalie pogodowe. Zminimalizowano także częstotliwość występowania i długość trwania planowych przerw w dostawach energii elektrycznej do odbiorców.

Inwestycje w sieci

W ramach zaplanowanych działań Energa-Operator zrealizowała istotne inwestycje związane z modernizacją i odtworzeniem sieci dystrybucyjnej. Przeznaczyła na nie 2,1 mld zł. Prace objęły m.in.:

  • kablowanie i izolowanie linii napowietrznych średniego (SN) i niskiego napięcia (nn),
  • automatyzację sieci SN i budowę nowych powiązań linii SN,
  • budowę nowych i modernizację istniejących stacji wysokiego napięcia (WN/SN),
  • wymianę transformatorów 110/15kV,
  • budowę nowych stacji SN/nn i skracanie obwodów nn.

O tym, jakie inwestycje w modernizację sieci podjęła w ubiegłym roku Energa-Operator. szerzej pisaliśmy w artykule: Energa-Operator przeznacza coraz większe kwoty na rozwój sieci.

Na ograniczenie przerw w dostawach energii elektrycznej wpłynęła także realizacja kompleksowych wycinek wzdłuż linii elektroenergetycznych i pod nimi. Ważnym czynnikiem dla poprawy wskaźników niezawodności było także utrzymywanie wysokiego poziomu realizacji prac planowych bez wyłączeń odbiorców. Tu pomocne było zastosowanie technologii prac pod napięciem w sieciach SN i nn, komasacja prac realizowanych w ramach jednego wyłączenia oraz wykorzystanie agregatów prądotwórczych.

W tym roku na inwestycje związane z utrzymaniem, rozbudową i modernizacją sieci dystrybucyjnej Energa zaplanowała jeszcze większą kwotę. Więcej o tym w artykule: Miliardy pójdą na rozwój sieci wysokiego napięcia.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

REKLAMA
Komentarze

Brak komentarzy
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA