Miliardy pójdą na rozwój sieci wysokiego napięcia

Miliardy pójdą na rozwój sieci wysokiego napięcia
Fot. Pixabay - Sabine Zierer

Należąca do Grupy Orlen spółka Energa-Operator planuje w najbliższych latach przeprowadzenie wielu inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją sieci wysokiego napięcia.

W ramach swojego Planu Rozwoju na lata 2023-2028 operator sieci dystrybucyjnych z północnej Polski przewiduje realizację ponad 220 zadań dotyczących sieci wysokiego napięcia na łączną kwotę około 3,3 mld zł. Sieć dystrybucyjna Energi składa się z linii energetycznych o łącznej długości 195 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem około 1/4 powierzchni kraju.

13 GW OZE do 2028 r.

Sieć wysokiego napięcia (110 kV) w największym stopniu wpływa na potencjał przyłączeniowy dla OZE, a Energa-Operator szacuje, że łączna moc przyłączonych i pracujących w jej sieci odnawialnych źródeł energii przekroczy 13 GW do 2028 r. Z tego powodu operator ma w planie budowę nowych i przebudowę istniejących linii, a także budowę i rozbudowę stacji 110/15 kV. Plan rozwoju poza realizacją ww. zadań przewiduje dodatkowo opracowanie dokumentacji projektowej dla ponad 50 kolejnych inwestycji w sieci wysokiego napięcia, które zostaną zrealizowane już po roku 2028. Ma to na celu stworzenie przyszłego potencjału przyłączeniowego w sieci elektroenergetycznej.

REKLAMA

Inteligentne sieci Energi

Energa-Operator stale inwestuje w rozwój sieci, także średniego napięcia. Niedawno spółka zakończyła etap prac terenowych związanych z powstaniem pierwszego w Polsce kompleksowego systemu sterowania siecią średniego napięcia. Elementem projektu, poza modernizacją sieci SN na całym obszarze działania operatora, była także budowa magazynu energii o mocy 1 MW i pojemności 2 MWh w Czernikowie koło Torunia. Magazyn stworzony na bazie baterii litowo-jonowych ma za zadanie stabilizację pracy lokalnego systemu dystrybucyjnego.

Projekt zrealizowano przy udziale unijnego dofinansowania, które wyniosło prawie 200 mln zł. Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule: Energa zbudowała inteligentną sieć.

REKLAMA

OSD z dotacjami na budowę sieci

Niedawno w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zakończyła się ocena wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 Dystrybucja energii. Na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania inwestycji w inteligentne sieci energetyczne znalazły się m.in. projekty Energi-Operator (oddział Płock i oddział Olsztyn). Na rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych w celu zwiększenia potencjału dla przyłączenia OZE spółka otrzymała dofinansowanie w wysokości 53 142 635,25 zł.

Więcej na temat dofinansowania dla projektów, które przewidują m.in. instalację rozwiązań typu smart grid, połączenie infrastruktury elektroenergetycznej z nowoczesnymi technologiami ICT, budowę i modernizację linii (w tym napowietrznych i kablowych), wymianę transformatorów, budowę i modernizację stacji GPZ (głównych punktów zasilających) i rozdzielni sieciowych, w artykule: OSD dostaną dotacje na budowę sieci.

Katarzyna Poprawska-Borowiec

katarzyna.borowiec@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.