REKLAMA
 
REKLAMA

Kwiecień z dużym udziałem OZE w krajowym miksie elektroenergetycznym

Kwiecień z dużym udziałem OZE w krajowym miksie elektroenergetycznym
fot. Grzegorz Górniak/Unsplash

W tym roku w kwietniu zanotowano trzeci najwyższy udział OZE w miesięcznej produkcji energii elektrycznej w Polsce. Jak podaje Forum Energii, maksymalny udział odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie elektroenergetycznym dla przedziału godzinowego przekroczył nawet 60 proc.

Forum Energii (FE) w swoim opracowaniu dotyczącym produkcji energii w Polsce wylicza, że w kwietniu 2024 r. źródła odnawialne wytworzyły 4,1 TWh energii, co stanowiło 30,7 proc. krajowego miksu elektroenergetycznego. To o 3,7 pkt proc. więcej niż w marcu 2024 r. i o 3,3 pkt proc. więcej niż w kwietniu rok wcześniej (r/r).

Udział OZE w krajowej produkcji energii na przestrzeni ubiegłego miesiąca znacząco się zmieniał. Maksymalny poziom dla przedziału godzinowego wyniósł 62,9 proc., co miało miejsce w sobotę 13 kwietnia w godz. 14-15. Z kolei najmniejszy udział OZE w miksie to zaledwie 7,4 proc. Taką wartość zanotowano w sobotę 6 kwietnia w godz. 20-21.

REKLAMA

Więcej konsumpcji niż produkcji energii z OZE

Forum Energii wskazuje, że w polskim systemie elektroenergetycznym udział OZE w konsumpcji energii elektrycznej (tj. stosunek generacji z OZE do sumy produkcji ze wszystkich źródeł plus import i magazynowanie) jest zwyczajowo wyższy od udziału OZE w produkcji energii. W sytuacjach gdy suma dostarczanej mocy w danej godzinie jest wyższa niż bieżące zapotrzebowanie, konieczne jest ładowanie magazynów energii elektrycznej, eksport, a nawet wyłączenia źródeł OZE.

W kwietniu br. maksymalny udział OZE w konsumpcji energii elektrycznej w Polsce wyniósł 71,8 proc. – było to w sobotę 13 kwietnia w godz. 13-14.

 

Wykres pokazujący szacunkowy zakres oraz średni udział OZE w produkcji/konsumpcji energii elektrycznej w Polsce
Źródło: Forum Energii

Wyłączenia źródeł OZE

W kwietniu wspomniana konieczność wyłączenia źródeł OZE w ramach tzw. nierynkowego redysponowania jednostek wytwórczych pojawiła się podczas 9 dni. Operator krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) w sumie ograniczył generację 149,6 GWh energii elektrycznej – 25,8 GWh z farm wiatrowych i 123,8 GWh z dużych instalacji fotowoltaicznych.

Forum Energii przygotowało wykres (poniżej) przedstawiający skumulowane wartości roczne (od początku roku do ostatniego dnia kwietnia br.) nierynkowego redysponowania energii elektrycznej z farm wiatrowych i słonecznych. Jak dotąd wyłączenia obejmują jednostki wytwórcze przyłączane do sieci wysokiego i średniego napięcia i nie dotyczą prosumentów.

 

REKLAMA

Wykres pokazujący skumulowane nierynkowe redysponowanie jednostek wytwórczych
Źródło: Forum Energii

Jak wyjaśnia Forum Energii, wymuszone ograniczenie produkcji energii elektrycznej przez operatora systemu przesyłowego (PSE) było do tej pory wprowadzane wyłącznie z przyczyn bilansowych (tj. zbyt duża produkcja energii elektrycznej w stosunku do zużycia oraz zdolności magazynowania i eksportu), a nie sieciowych. Ograniczenie pracy źródeł ma na celu niedopuszczenie do utraty zdolności regulacyjnych KSE, a w konsekwencji pogorszenia parametrów bezpieczeństwa i stabilności sieci.

Forum Energii zauważa, że wielkości odcinanych od sieci mocy OZE byłyby niższe, gdyby konwencjonalne źródła – elektrownie i elektrociepłownie węglowe i gazowe – były bardziej elastyczne (tj. miały niższe minima techniczne i mogły szybciej się wyłączyć/włączyć), a także gdyby do polskiego KSE było przyłączonych więcej magazynów energii elektrycznej i wykorzystywano by elastyczny popyt, zdolny do zwiększenia zużycia przy niskich cenach energii elektrycznej (które występują w godzinach wysokiej podaży OZE), np. elektrolizery lub urządzenia grzewcze ładujące magazyny ciepła.

Najwięcej energii z farm wiatrowych

W kwietniu 2024 r. najwięcej energii spośród źródeł OZE wyprodukowały farmy wiatrowe. Jak wskazuje Forum Energii, energetyka wiatrowa na lądzie odgrywa coraz ważniejszą rolę w systemie krajowym w związku ze stałym przyrostem jej mocy osiągalnej (9,3 GW w lutym br., +12 proc. względem lutego 2023 r.). Ze źródeł wiatrowych pochodziła nieco ponad połowa generacji energii – 2,1 TWh. Było to aż o 41,6 proc. więcej r/r i o 2,5 proc. więcej niż marcu br. Drugie miejsce w produkcji energii ze źródeł OZE zajęła fotowoltaika – 1,5 TWh (+40,0 proc. r/r.).

Według wyliczeń Forum Energii produkcja odnawialnej energii elektrycznej stanowiła w kwietniu 30,7 proc. krajowego miksu wytwórczego. Z tego 16 proc. energii elektrycznej wyprodukowały farmy wiatrowe (2,1 TWh, czyli 52,1 proc. produkcji OZE). Za 10,5 proc. odpowiadała fotowoltaika (1,4 TWh – 34,3 proc. OZE), 1,8 proc. pochodziło z elektrowni wodnych (0,2 TWh – 5,9 proc. OZE), 2,4 proc. – z biomasy (0,3 TWh – 7,8 proc. OZE).

Dodatkowo elektrownie szczytowo-pompowe odpowiadały za produkcję 0,12 TWh energii elektrycznej – o 3,4 proc. mniej niż w marcu.

Z paliw kopalnych pochodziło pozostałe 69,3 proc. produkcji energii elektrycznej w Polsce w kwietniu br.

 

Wykres pokazujący strukturę energii elektrycznej w Polsce w miesiącach od stycznia do kwietnia br.
Źródło: Forum Energii

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

REKLAMA
Komentarze

Wegloterrorysta 14-05-2024 08:52

Nieeee

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA