Krajowy plan działań na rzecz OZE: jest nowy projekt

Ministerstwo Gospodarki upubliczniło nową wersję Krajowego planu działań w zakresie energetyki odnawialnej. {więcej}

Zgodnie z procedurą, projekt Krajowego planu dziań dot. OZE, został już rozpatrzony przez Komitet do spraw Europejskich, a pod koniec października trafił do Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Założenia Action Planu mogą jeszcze ulec zmianie w wyniku zastrzeżeń rządu. Po sprawdzeniu go przez Radę Ministrów, Krajowy plan działań będzie mógł w końcu zostać wysłany do Komisji Europejskiej, która za kilkumiesięczne opóźnienie w tym zakresie grozi Polsce sankcjami i skierowaniem sprawy do unijnych organów jurysdykcji.

REKLAMA

Nowa wersja KPD nie zawiera znaczących zmian w porównaniu do swojej wcześniejszej wersji. Autorzy dokumentu nie zmienili podstawowych wskaźników m.in. szacunków dotyczących końcowego zużycia energii brutto, które ich zdaniem wyniesie w 2020 roku 82,7 Mtoe, a w przypadku implementowania działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej – 69, Mtoe.

REKLAMA

Minimalnym zmianom uległa planowa ilość produkcji energii ze źródeł odnawialnych, która za 10 lat ma wynieść ok. 10 380 ktoe.

W obu wersjach tzw. Action Plan-u przyjmuje się, że w 2020 roku będziemy produkować ze źródeł odnawialnych 15,5 proc. energii wytwarzanej w kraju. W tym w chłodnictwie i ciepłownictwie udział ten wyniesie 17 proc., w elektroenergetyce – ponad 19 proc., a w transporcie przekroczy 10 proc.

Więcej informacji o szacunkach dot. poszczególnych rodzajów OZE zawartych w najnowszej odsłonie KPD w najbliższych dniach na Gramwzielone.pl.


gramwzielone.pl