40 tysięcy świadectw pochodzenia zielonej energii

Urząd Regulacji Energetyki poinformował o wydaniu 40-tysięcznego certyfikatu pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii. {więcej}

REKLAMA

System wsparcia dla producentów zielonej energii w postaci tzw. zielonych certyfikatów funkcjonuje w Polsce od 1 października 2005r. Od tego czasu Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał już 40 tysięcy certyfikatów potwierdzających wyprodukowanie energii ze źródeł odnawialnych. 


Podmioty otrzymujące zielone certyfikaty stają się jednocześnie posiadaczami Praw Majątkowych. Certyfikatami można handlować na Towarowej Giełdzie Energii, a ich sprzedaż stanowi dodatkowe źródło przychodów dla producentów energii wytworzonej z OZE.

gr
 

REKLAMA