DM Consus obniża prognozę cen EUA

DM Consus obniża prognozę cen EUA
Fot. Kuba Bożanowski, flickr cc

Prognoza średniej ceny uprawnień do emisji CO2 (EUA) w pierwszym kwartale 2016 r. wynosi 5,69 euro i została obniżona o 21,4 proc. w stosunku do prognozy sprzed miesiąca. Głównymi czynnikami wpływającym na obecną prognozę są: korekta w oparciu o aktualne ceny, przydział darmowych uprawnień (spadek cen) cen, a także rozliczanie emisji z 2015 r. (wzrost cen) – informuje Dom Maklerski Consus. 

Krótkoterminowa średnia prognoza za pierwszy kwartał została skorygowana zgodnie z kierunkiem zmian zachodzących na rynku. Aktualna prognoza uwzględnia dotychczasowe ceny oraz zakłada średnią cenę do końca kwartału na poziomie 5,20 euro.

REKLAMA

Koniec lutego był terminem przyznania instalacjom darmowych uprawnień. Według komunikatu Komisji Europejskiej, 3 marca zostanie udostępniony raport z postępu alokacji. Już teraz wiadomo, że nie wszystkie darmowe uprawnienia zastały wydane terminowo, co oznacza, że kolejne uprawnienia będą wchodzić na rynek, zwiększając presję podażową na ceny.

REKLAMA

Pozostały jeszcze dwa miesiące do ostatecznego terminu rozliczenia przez instalacje emisji za 2015 r. Do 31 marca przedsiębiorstwa sporządzą raporty emisji i ustalą realne zapotrzebowanie na uprawnienia, uwzględniając te już posiadane, czy to w wyniku darmowej alokacji, czy też zachowane z lat poprzednich. Dopiero wtedy możliwe będzie oszacowanie popytu na uprawnienia i jego możliwego wpływu na ich ceny.

DM Consus