41 proc. mocy Energi to OZE. Spadek produkcji za 2015

41 proc. mocy Energi to OZE. Spadek produkcji za 2015
Farma fotowoltaiczna w Czernikowie k. Torunia. Fot. Energa

W ubiegłym roku Energa wyprodukowała mniej energii ze źródeł odnawialnych niż przed rokiem mimo znaczącego wzrostu generacji ze źródeł wiatrowych.

Całkowita moc wytwórcza zainstalowana w Grupie Energa na koniec 2015 r. wyniosła 1,4 GWe, z czego 41 proc. to źródła odnawialne.

Energa w ubiegłym rok wytworzyła 4,1 TWh energii elektrycznej brutto, wobec 5,1 TWh energii wygenerowanej w poprzednim roku.

REKLAMA

Jak czytamy w komunikacie grupy, spadek wynika głównie trudnych warunków hydrologicznych, a także z mniejszej produkcji w Elektrowni w Ostrołęce, związanej z planowym remontem kapitalnym jednego z bloków oraz niższym zapotrzebowaniem na pracę tej elektrowni na rzecz Operatora Sieci Przesyłowej.

Produkcja z OZE w 2015 roku w Enerdze wyniosła 1,7 TWh i była o 4 proc. niższa od produkcji za 2014 r.

– To głównie wynik skrajnie trudnych warunków hydrologicznych w miesiącach letnich. Dzięki większej wietrzności oraz dodatkowej produkcji z nowej farmy wiatrowej Myślino o 36 proc. wzrosła produkcja energii w elektrowniach wiatrowych – tłumaczy Energa.

Wolumen energii elektrycznej przesyłanej przez Energa-Operator był o 3 proc. wyższy niż w 2014 roku i wyniósł ponad 21,5 TWh.

REKLAMA

Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych była o 2 proc. wyższa i wyniosła 16,8 TWh.

W 2015 roku Energa wydała na inwestycje 1,6 mld zł. Zgodnie z planem realizowane były projekty związane z rozbudową i modernizacją sieci dystrybucyjnej, a grupa wydała na ten cel  1,1 mld zł.

W Segmencie Wytwarzanie nakłady inwestycyjne wyniosły 392 mln zł i dotyczyły m.in. zadań związanych z poprawą sprawności jednego z bloków Elektrowni B w Ostrołęce oraz dostosowaniem urządzeń do restrykcyjnych regulacji unijnych.

Wydatki inwestycyjne związane były także z projektami rozwoju mocy wytwórczych w OZE – trwającą budową farmy wiatrowej Parsówek o mocy 26 MW oraz zakończoną w październiku 2015 r. budową największej w Polsce elektrowni fotowoltaicznej Czernikowo o mocy 4 MW.

W ubiegłym roku Energa przyłączyła do sieci 937 nowych źródeł OZE. Dodatkowo wybudowano i zmodernizowano 4 383 km linii średniego oraz niskiego napięcia.

W 2016 r. portfel wytwórczy Energi ma zostać uzupełniony o farmę wiatrową w Parsówku, a w obszarze wytwarzania kontynuowany będzie także projekt modernizacji Elektrowni Ostrołęka B mający na celu jej dostosowanie do zaostrzonych wymogów środowiskowych, poprzez dalszą budowę instalacji redukcji tlenków azotu i montaż elektrofiltrów.

Ambicją Grupy Energa jest pozycja lidera wśród operatorów systemów dystrybucyjnych. Kluczowe inwestycje w 2016 r. związane będą z realizacją inicjatyw mających na celu poprawę wskaźników ciągłości zasilania oraz związanych z wdrażaniem systemu inteligentnego opomiarowania. Grupa rozwija najbardziej zaawansowane w Polsce projekty sieci inteligentnych i jest liderem w instalacji inteligentnych liczników poboru energii, bez których niemożliwe jest wprowadzanie nowych rozwiązań w energetyce, korzystnych zarówno dla klientów, jak i firmy – czytamy w komunikacie Energi. 

gramwzielone.pl