Dobra kondycja CEZ. Czesi dostosowują się do nowego rynku energii

Dobra kondycja CEZ. Czesi dostosowują się do nowego rynku energii
Daniel Beneš, CEO CEZ. Fot. CEZ

Czeski państwowy koncern energetyczny działający w obszarach energetyki konwencjonalnej i OZE, w tym także w Polsce, radzi sobie lepiej ze zmieniającym się rynkiem energetycznym niż inne koncerny energetyczne z regionu z Polski czy Niemiec. Odpowiadając na trudną sytuację na europejskim rynku energii CEZ chce pójść w kierunku nowych produktów i usług, w tym w zakresie energetyki rozproszonej i OZE.

CEZ podał wyniki finansowe za 2015 r., w którym przychody czeskiej firmy wyniosły 210,2 mld CZK (ok. 31,5 mld zł) i były wyższe o 8,4 mld CZK niż w roku 2014. Niższy był natomiast zysk – w ujęciu EBITDA wyniósł 65,1 mld CZK (ok. 9,7 mld zł), co oznacza spadek o 10 proc. w ujęciu rok do roku. Zysk netto wyniósł 27,7 mld CZK i był niższy o 6 proc. r/r. Prognoza CEZ na ten rok zakłada osiągnięcie EBITDA na poziomie 60 mld CZK.

W 2015 r. CEZ wyprodukował 60,9 TWh energii, o 3 proc. mniej niż w 2014 r. W segmencie dystrybucji ilość przesyłanej energii wyniosła 49 TWh (wzrost o 2 proc.), a w segmencie sprzedaży zanotowano wolumen 37,9 TWh (wzrost o 8 proc.).

REKLAMA

Czesi podkreślają w komunikacie, że na ich wyniki w 2015 r. wpłynęły takie czynniki jak – z jednej strony niższe ceny energii i niższa produkcja z elektrowni jądrowych, a z drugiej – refundacja części uprawnień do emisji CO2 z lat 2011 i 2012, wzrost sprzedaży energii, gazu i ciepła, a także efekty programu restrukturyzacji.

CEZ podkreśla, że spadki cen energii na rynkach hurtowych narażają finansową stabilność europejskich koncernów energetycznych, co przekłada się na niższe oceny agencji ratingowych. CEZ zauważa, że ratingi takich firm jak E.ON, EDF, RWE, EnBW, Vattenfall, Verbund czy Engie zostały ostatnio oznaczone przez Standard & Poor statusem „Credit Watch” – a rating CEZ został potwierdzony jako „A”.

REKLAMA

Daniel Benes, szef CEZ, podkreśla, że na dobre wyniki CEZ wpływa systematyczna redukcja kosztów, która pomaga w łagodzeniu skutków długookresowych spadków hurtowych cen energii. 

Dobry wynik finansowy CEZ to w dużej mierze efekt prowadzonej restrukturyzacji, która ma być odpowiedzią na nowe, trudne realia rynku energii w regionie. W ubiegłym roku CEZ ciął koszty m.in. redukując zatrudnienie. Na koniec 2015 r. zatrudniał 25,9 tys. pracowników wobec 26,3 tys. na koniec 2014 r. Zadłużenie czeskiego potentata na koniec ubiegłego roku spadło o 16 mld CZK do poziomu 147,2 mld CZK.

Odpowiadając na wyzwania rynku energetycznego CEZ powołał specjalny zespół ds. rozwoju, którego celem jest zapewnienie przyszłego wzrostu CEZ dzięki rozwojowi energetyki rozproszonej i źródeł odnawialnych, rozszerzeniu portfela innowacyjnych produktów i usług oraz akwizycji i inwestycji w Czechach oraz w krajach – jak podkreśla CEZ – charakteryzujących się stabilnym prawem.

Cel specjalnego zespołu CEZ ds. rozwoju to wygenerowanie dodatkowego EBITDA na poziomie 6 mld CZK do roku 2020. 

gramwzielone.pl