Współspalanie zdominuje wsparcie w nowelizacji ustawy o OZE?

Współspalanie zdominuje wsparcie w nowelizacji ustawy o OZE?
Fot. Gramwzielone.pl (C)

W tym tygodniu do konsultacji społecznych może zostać przekazany zapowiadany przez Ministerstwo Energii projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, który zmieni wpisane do tej ustawy zasady wsparcia dla producentów zielonej energii. Według informacji, które podaje „Rzeczpospolita„, w znowelizowanej wersji ustawy o OZE mocno stracić mogą wiatraki, a bardzo zyska współspalanie. 

Zgodnie z obowiązującą wersją ustawy o OZE, z dniem 1 lipca 2016 r. powinny wejść w życie wpisane do tej ustawy nowe zasady wsparcia dla producentów energii odnawialnej – w tym system taryf gwarantowanych dla najmniejszych producentów zielonej energii, a także system aukcyjny, który ma premiować głównie większe inwestycje.

Ministerstwo Energii zapowiedziało jednak, że do tego czasu zmieni wpisane do aktualnej wersji ustawy o OZE zasady wsparcia dla producentów zielonej energii.

REKLAMA

Rzeczpospolita” informuje teraz, że projekt nowelizacji ustawy o OZE możemy poznać już w tym tygodniu. Wśród możliwych zmian „RZ” zapowiada pojawienie się tzw. koszyków technologicznych w systemie aukcyjnym, co oznaczałoby, że poszczególne technologie wytwarzania – fotowoltaika, wiatr, biogaz czy biomasa, nie musiałyby konkurować ze sobą o wsparcie tak jak miałoby to miejsce na podstawie obecnie obowiązującej ustawy o OZE.

Pozycja poszczególnych technologii w systemie aukcyjnym będzie jednak zależeć głównie od tego, jaki wolumen energii lub jaką moc rząd będzie chciał w nich zamówić. Do poznania tych informacji będziemy być może musieli poczekać nie tylko do publikacji projektu nowelizacji ustawy o OZE, ale także do przedstawienia przez Ministerstwo Energii odpowiedniego rozporządzenia. 

REKLAMA

Nowa koncepcja ustawy idzie wbrew dotychczasowym zapisom i zasadom pomocy publicznej, według których wygrywać powinny technologie najbardziej efektywne (…). Preferencje mają mieć biogaz, geotermia i współspalanie, z uwzględnieniem kogeneracji – „Rzeczpospolita” cytuje osobę znającą kulisy prac nad nowelizacją ustawy o OZE. Według informacji „RZ”, dominującą rolę ma mieć współspalanie, które może „opanować 60-70 proc. rynku do 2020 r.”, natomiast w przypadku biogazowni wsparcie może zostać przyznane dla instalacji o łącznej mocy ok. 200 MW.

Zdaniem cytowanego przez „RZ” Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej, przyznanie dużego wsparcia współspalaniu, co ma nastąpić na drodze nowelizacji ustawy o OZE, może mieć na celu „dosypanie koncernom energetycznym pieniędzy w ramach rekompensaty za przejęcie zadłużonych kopalń”.

Rzeczospolita” dodaje, że fotowoltaika i elektrownie wiatrowe mają otrzymać tylko „minimalne” moce, a w przypadku energetyki prosumenckiej jej rola ma zostać ograniczona głównie do produkcji na potrzebny własne.

Link do artykułu w „Rzeczpospolitej” 

gramwzielone.pl