Webinaria dla prosumentów

Webinaria dla prosumentów
Pogoda dla Prosumenta

W kwietniu i maju odbędą się ostatnie webinaria realizowane w ramach projektu „Pogoda dla prosumenta”, dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tematami będą aspekty techniczne i ekonomiczne instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła oraz kogeneracja. W szkoleniach on-line udział mogą wziąć obecni oraz przyszli prosumenci.

Zainteresowani montażem mikroinstalacji OZE mogą korzystać z narzędzi edukacyjnych, którą są pomocne w zrozumieniu tematyki energetyki prosumenckiej, technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz zasad ubiegania się dofinansowanie. Jednym z takich narzędzi są bezpłatne webinaria, czyli szkolenia on-line prowadzone przez ekspertów z wybranych dziedzin. Jeszcze przez miesiąc czasu zainteresowani mogą skorzystać z takich szkoleń.

Aspekty techniczne i ekonomiczne instalacji fotowoltaicznych

REKLAMA

  • 20.04. o godz. 16:00
  • 20.04. o godz. 11:00

Źródła ciepła (pompy ciepła, kogeneracja)

REKLAMA

  • 11.05. o godz. 11:00
  • 12.05. o godz. 16:00
  • 18.05. o godz. 11:00
  • 19.05. o godz. 16:00

Link aktywacyjny do webinarium wysyłany jest za pośrednictwem newslettera, do którego można się zapisać ze strony www.pogodadlaprosumenta.pl. Osoby chcące skorzystać ze szkolenia on-line mogą również napisać na info@pogodadlaprosumenta.pl

Uzupełnienie webinarium jest platforma e-learningowa stanowiąca pomoc merytoryczną dla producentów i konsumentów energii. Materiały na platformie przygotowano w formie filmów i pigułek wiedzy. Dotyczą one takich zagadnień jak: wprowadzenie do energetyki prosumenckiej, zielone ciepło oraz zielona energia elektryczna, ekonomika i ekologia prosumencka, dobre praktyki – przykłady rozwiązań prosumenckich.

„Pogoda dla prosumenta” to projekt edukacyjny dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący zagadnienia związane z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii. Jego ideą jest przedstawienie kluczowych informacji z punktu widzenia decyzji, jaką jest inwestycja w mikroinstalacje prosumenckie.