Unijne dotacje na OZE w woj. warmińsko–mazurskim

Unijne dotacje na OZE w woj. warmińsko–mazurskim
Fot. JLogan, wikimedia cc-by-3.0

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zakończył przyjmowanie wniosków w pierwszym tegorocznym naborze w konkursie o unijne dofinansowanie na odnawialne źródła energii z Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestorzy z woj. warmińskomazurskiego mogą jednak liczyć już wkrótce na uruchomienie kolejnego naboru.

W ubiegłym miesiącu zakończono nabór wniosków w ramach konkursu z Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wpłynęło 280 wniosków o dofinansowanie. Teraz dokumenty zostaną poddane weryfikacji pod względem formalnym. Podobnie jak w perspektywie finansowej 2007–2013, WFOŚiGW w Olsztynie pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WiM 2014-2020. 

REKLAMA

Jak informuje Główny Punkt Informacyjny Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, kolejny nabór wniosków w ramach działania 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych zostanie przeprowadzony już w sierpniu br. Dokładna data naboru i budżet konkursu nie są jednak jeszcze znane. 

REKLAMA

Natomiast już w czerwcu br. mają zostać podpisane umowy na dofinansowanie z beneficjentami konkursu w ramach działania 4.1, do którego nabór zakończono w ubiegłym miesiącu. 

Całkowity budżet uninych programów z RPO dla woj. warmińsko-mazurskiego, związanych z energią odnawialną, to ok. 100 mln euro, z czego 40 mln euro ma trafić na budowę infrastruktury elektroenergetycznej. W przypadku działań związanych z poprawą efektywności energetycznej w sektorze MŚP budżet wyniesie w sumie ok. 20 mln euro. 

Według przyjętych wskaźników, poprzez realizację projektów dofinansowanych z RPO 2014-2020, w woj. warmińsko-mazurskim do 2023 roku powinno powstać około 60 MW mocy z OZE oraz ok. 400 km sieci elektroenergetycznych. 

gramwzielone.pl