Ministerstwo Energii: założenia nowelizacji ustawy o OZE w maju

Ministerstwo Energii: założenia nowelizacji ustawy o OZE w maju
Wiceminister energii Andrzej Piotrowski. Fot. Ministerstwo Energii

Przedwczoraj minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiedział, że projekt nowelizacji ustawy o OZE zostanie skierowany do Sejmu jeszcze w kwietniu. Dzisiaj wiceminister energii Andrzej Piotrowski zapewnia, że założenia tego projektu poznamy w maju. Czasu na przygotowanie nowelizacji ustawy o OZE pozostaje jednak coraz mniej, a pośpiech w jej procedowaniu może odbić się negatywnie na jakości przyjętych regulacji, które będą w praktyce najważniejszymi regulacjami dla przyszłości polskiego rynku OZE. 

Cytowany przez Polską Agencję Prasową wiceminister energii Andrzej Piotrowski poinformował, że projekt nowelizacji ustawy o OZE jest „praktycznie sformułowany”, a jego założenia zostaną przedstawione w przyszłym miesiącu. W ubiegłym tygodniu wiceminister energii zapowiadał natomiast, że założenia nowelizacji ustawy o OZE poznamy „w ciągu kilku dni”.

Wiceminister Piotrowski w swojej wypowiedzi zasygnalizował wątpliwość, którą ma Ministerstwo Energii i która dotyczy ścieżki procedowania nowelizacji. Nie wiadomo, czy projekt będzie procedowany jako rządowy – co wymagałoby dodatkowego czasu na uzgodnienia na szczeblu Rady Ministrów, zanim projekt trafiłby do parlamentu – czy jako projekt poselski, dzięki czemu posłowie mogliby szybciej rozpocząć nad nim prace.

REKLAMA

Wiceminister Piotrowski wskazał, że możliwe jest skierowanie projektu nowelizacji ustawy o OZE do konsultacji w Komitecie Stałym Rady Ministrów, co oznaczałoby procedowanie – jak określił to wiceszef ME – „przynajmniej częściowo trybem rządowym”.

Wiadomo, że intencją rządu jest, aby nowelizacja ustawy o OZE weszła w życie do 1 lipca br., a to oznacza, że na jej przeprowadzenie przez parlament i ewentualne konsultacje z prawnikami oraz ekspertami z branży OZE pozostaje coraz mniej czasu.

Andrzej Piotrowski poinformował, że w nowelizacji, w zakresie systemu aukcyjnego, rząd chce wprowadzić – jako to określił – „inteligentne koszyki”.

REKLAMA

W obecnej wersji ustawy o OZE wyróżnia się koszyki mocowe. Osobną pulę w aukcji przewiduje się dla projektów o mocy do 1 MW i powyżej 1 MW.

Teraz resort energii ma wprowadzić w systemie aukcyjnym nowy podział, jednak komunikaty formułowane przez ME w tej sprawie pozostają niejasne. Wiceminister Piotrowski mówił dzisiaj, że w systemie aukcyjnym rząd nie będzie stawiać na określone technologie, ale na „cechy oferty”, do których zaliczył dyspozycyjność mocy czy emisyjność.

Ministerstwo Energii sygnalizuje też wpisanie do ustawy o OZE regulacji związanych z forsowaną przez ME koncepcją klastrów energetycznych. Szczegółowe założenia tej koncepcji póki co nie wyszły jednak poza resort energii i nadal pozostają niewiadomą.

Wiceminister Piotrowski mówił dzisiaj, że klaster to „projekt, wokół którego skupione miałyby być różne instytucje, ludzie, administracja lokalna, lokalny biznes i nauka, która będzie miała za zadanie dostarczyć temu przedsięwzięciu możliwości stosowania nowoczesnych technologii czy też modernizowania ich w miarę upływu czasu (cyt. za PAP)”.

W przypadku zasad wsparcia dla najmniejszych producentów energii rząd może przychylić się do poszerzenia definicji prosumentów np. o podmioty nadzorowane przez lokalne samorządy, jednak ME nie jest otwarte na pozostałe postulaty branży OZE – w tym na wprowadzenie pełnego net-meteringu czy utrzymanie wpisanych do ustawy o OZE taryf gwarantowanych przysługujących producentom energii w domowych mikroinstalacjach OZE o mocy do 10 kW.

Zamiast tych zasad ME chce przygotować autorską koncepcję rozliczania prosumentów. Wśród założeń, o których wspominali dotąd urzędnicy ME, są propozycje autorskiej formy bilansowania, w której energia wprowadzona do sieci przez prosumentów dawałaby prawo do pomniejszenia rachunków za energię pobieraną z sieci. Póki co rynek OZE, który musi na razie bazować na oficjalnych komunikatach ze strony ME, nie zna jednak dokładnych założeń systemu wsparcia dla prosumentów, który powinien wejść w życie – jeśli do tego czasu parlament przyjmie nowelizacje ustawy o OZE – już od 1 lipca br. 

gramwzielone.pl