Jednostki leśne w systemie ETS? Chce tego polski rząd

Jednostki leśne w systemie ETS? Chce tego polski rząd
Fot. Artur Pedziwilk, flickr cc

Polski rząd chce, aby do unijnego systemy handlu emisjami CO2  włączyć możliwość sekwestracji dwutlenku węgla z wykorzystaniem lasów. Taki sposób ograniczania emisji CO2 i przyznawanie za niego tzw. jednostek leśnych miałby stanowić alternatywę w systemie ETS wobec innych sposobów redukowania emisji.

W tym tygodniu Lasy Państwowe, które mają wziąć na siebie realizację sformułowanej przez rząd Beaty Szydło autorskiej koncepcji walki z globalnym ociepleniem – do której polski rząd zobowiązał się podpisując paryskie porozumienie klimatyczne – przedstawiły koncepcję tzw. leśnych gospodarstw węglowych, które dzięki wykorzystaniu gatunków drzew najlepiej absorbujących CO2 miałyby przyczyniać się do ograniczania polskich emisji.

Lasy Państwowe szacują, że zrealizowanie koncepcji leśnych gospodarstw węglowych, które miałyby powstać w kilkudziesięciu nadleśnictwach, pozwoli na zaabsorbowanie w ciągu 10 lat około 40 mln ton CO2. Zdaniem LP, z hektara lasu bukowego o kubaturze 200 m3 można wychwycić o 10 proc. CO2 więcej niż emisji absorbowanej przez zwykły las. LP przekonują ponadto, że w przypadku gdyby cena uprawnienia do emisji CO2 wynosiła ponad 30 euro i leśne gospodarstwa węglowe byłyby wpisane w unijny system handlu emisjami CO2, z hektara takiego lasu można by uzyskać ponad 500 euro.

REKLAMA
REKLAMA

Teraz, jak informuje PAP, polski rząd chce przekonać inne państwa Unii Europejskiej, aby poparły polską koncepcję i aby włączyć ją do unijnego systemu handlu emisjami CO2, a skorzystanie z tego sposobu redukowania emisji CO2 miałoby stanowić dobrowolną alternatywę wobec innych sposobów zmniejszania krajowych emisji.

Podjęcie nadprogramowych działań w sektorze leśnym przyczyniłoby się do osiągania dodatkowego pochłaniania emisji CO2 w stosunku do średnich akumulacji, dzięki czemu dostarczyłaby zbywalnych jednostek pochłoniętego dwutlenku węgla. W następstwie możliwa byłaby sprzedaż tych jednostek oraz ich wykorzystanie do rozliczania rocznej emisji w EU ETS – PAP powołuje się na rządowy dokument.

Za redukcję emisji poprzez wykorzystanie lasów w systemie ETS miałyby przysługiwać równoważne jednostki praw do emisji, jak funkcjonujące już w tym systemie jednostki EUA, CER i ERU. Zdaniem polskiego rządu, takie jednostki przyznawane za pochłanianie emisji przez lasy można wykorzystać jako rekompensatę dla przemysłu ponoszącego koszty z powodu dodatkowych opłat za emisję gazów cieplarnianych. 

gramwzielone.pl