Elektrownia wodna na Wiśle bliżej realizacji. Dzięki GDOŚ

Elektrownia wodna na Wiśle bliżej realizacji. Dzięki GDOŚ
Wizualizacja stopnia wodnego w Siarzewie. Fot. Energa

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie dał zielone światło budowie II drugiego stopnia wodnego na Wiśle, uchylając odmowną decyzję, którą wcześniej wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Na początku tego roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydała negatywną decyzję dotyczącą budowy drugiego stopnia wodnego na Wiśle, który miałby powstać na wysokości Siarzewa. W odmowie wydania decyzji środowiskowej dla projektu o nazwie Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych RDOŚ w Bydgoszczy wskazywał – na jego zdaniem – potencjalnie negatywny wpływ na obszary objęte programem Natura 2000 czy niespełnienie wymogów określonych w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, a także w ustawie Prawo wodne.

Energa, która chce zrealizować ten projekt, od razu zapowiedziała odwołanie od decyzji bydgoskiego RDOŚ i w efekcie sprawa trafiła do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. 

REKLAMA

W oświadczeniu wysłanym do Gramwzielone.pl po otrzymaniu niekorzystnej decyzji RDOŚ rzecznik Energi Beata Ostrowska informowała: – W naszej ocenie złożona dokumentacja środowiskowa i formalno-prawna gwarantowała pełną zgodność inwestycji z wymogami prawa polskiego i unijnego. Tym bardziej, że powstała na bazie gruntownej i kompleksowej  inwentaryzacji przyrodniczej i zakładała niespotykaną dotąd na tak wielką skalę rekompensatę środowiskową. Projekt wypełnia też nadrzędny cel publiczny,  jakim jest ochrona przeciwpowodziowa regionu Pomorza i Kujaw, który od lat zmaga się z tym problemem.

REKLAMA

Teraz Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie uchylił negatywną decyzję, którą wydał RDOŚ w Bydgoszczy. Po decyzji GDOŚ sprawę ponownie ma rozpatrzyć bydgoski RDOŚ.

Przy stopniu w Siarzewie Energa planuje budowę elektrowni wodnej o mocy około 80 MW. Prognozowana wartość produkcji energii to 300 – 450 GWh, przy czym ilość wytworzonej energii zależałaby od występujących w danym roku opadów. W latach suchych, jak rok 2015, przepływy Wisły są znacznie poniżej średnich, zatem produkcja energii byłaby mniejsza. Koszt całej inwestycji Energa szacuje na 3,5 mld zł, z czego koszt części energetycznej wyniósłby ok. 25 proc. tej sumy.

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej złożył jako pełnomocnik prezydenta Włocławka dyrektor projektu „Wisła” Janusz Granatowicz. – Największą korzyścią z budowy nowego stopnia w Siarzewie jest zapewnienie trwałego bezpieczeństwa zapory we Włocławku. Obecne ryzyko braku stabilności zapory, a co za tym idzie, zagrożenie dla doliny Dolnej Wisły, wynika z obniżenia poziomu wody dolnej poniżej wartości przewidzianych w projekcie. Trzeba podkreślić, że zakończony remont stopnia we Włocławku tego stanu nie zmienia. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo Włocławka, konieczne jest podparcie go cofką stopnia zlokalizowanego niżej. Jest to jedyny sposób, który docelowo rozwiąże ten problem. Budowa stopnia piętrzącego oznacza powstanie różnicy poziomów, którą należy wykorzystać do produkcji prądu – informował w wywiadzie dla portalu Gramwzielone.pl Janusz Granatowicz.

Więcej na ten temat w wywiadzie z dyrektorem projektu Wisła Januszem Granatowiczem na Gramwzielone.pl: Kaskada na Wiśle – spektakularny plan dla polskiej energetyki i gospodarki

gramwzielone.pl