Enea na plusie za I kwartał br.

Enea na plusie za  I kwartał br.
Fot. Enea

Jeden z czterech państwowych koncernów energetycznych podał wstępne wyniki finansowe za I kwartał br., z których wynika, że pierwsze trzy miesiące 2016 r. zakończył dodatnim wynikiem finansowym. 

Grupa kapitałowa Enea odnotowała za I kwartał br. przychody ze sprzedaży netto na poziomie 2,937 mld zł, przy zysku netto na poziomie 290 mln zł (EBITDA 668 mln zł, EBIT 389 mln zł).

Natomiast, jak wynika ze wstępnych szacunków, spółka Enea SA odnotowała w pierwszym kwartale br. przychody netto ze sprzedaży na poziomie 1,478 mld zł przy zysku netto wynoszącym 15 mln zł (EBITDA 8 mln zł, EBIT 7 mln zł).

REKLAMA
REKLAMA

Jednocześnie Enea informuje, że ostateczne wyniki finansowe za I kwartał br. zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej Enea, którego publikację zaplanowano na 16 maja br.

W 2015 r. przychody ze sprzedaży netto Enei wyniosły 9,84 mln zł i były nieznacznie niższe niż w 2014 r., gdy wyniosły 9,85 mln zł. W ubiegłym roku Enea odnotowała stratę operacyjną na poziomie 161,1 mln zł wobec zysku operacyjnego 1,18 mln zł w roku 2014 r. W ujęciu netto strata w 2015 r. wyniosła natomiast 398,8 tys. zł wobec zysku 909,1 tys. zł w roku 2014 r.

W ubiegłym roku znacząco wzrosła wartość zobowiązań Enei. Zobowiązania długoterminowe na koniec 2015 r. wzrosły do 8,45 mld zł wobec 4,19 mld zł na koniec 2014 r. W przypadku zobowiązań krótkoterminowych odnotowano wzrost z 1,85 mld zł na koniec 2014 r. do 2,4 mld zł na koniec 2015 r.

gramwzielone.pl