Ikea sfinalizowała zakup farmy wiatrowej w Lubartowie

Ikea sfinalizowała zakup farmy wiatrowej w Lubartowie

 

Dentons doradzał Grupie Energetyki Odnawialnej Renewables w dwóch projektach wiatrowych

REKLAMA

 

Grupa Energetyki Odnawialnej Renewables (GEO Renewables) sprzedała w spółce SPV, operującej farmą wiatrową w Lubartowie na rzecz spółki IKEA. Projekt został sfinalizowany w marcu br.

 

 

W ramach sprzedaży udziałów w spółce SPV, operującej farmą wiatrową w Lubartowie na rzecz spółki IKEA, prawnicy z Zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych brali udział w negocjacjach dotyczących modyfikacji warunkowej umowy sprzedaży, byli także odpowiedzialni za przygotowanie i negocjacje dokumentacji przenoszącej własność udziałów oraz zamknięcie finansowania transakcji (w tym spłatę udzielonego spółce przez instytucję finansową kredytu oraz pożyczek udzielonych przez wspólników).

REKLAMA

 

To kolejna inwestycja w portfelu farm wiatrowych Ikei w Polsce.  W lutym 2015 r. Ikea poinformowała o zakupie położonej w woj. łódzkim farmy wiatrowej we Wróblewie. W ubiegłym roku Ikea zobowiązała się ponadto do zakupu kolejnych dwóch farm w Gizałkach oraz Lubartowie. Swoje pierwsze farmy wiatrowe w Polsce Ikea kupiła w 2013 r. Parki wiatrowe w Rymanowie, Bukowsku i Łękach Dukielskich na Podkarpaciu według prognoz mogą generować w sumie 134 GWh energii elektrycznej rocznie.

 

Wszystkich sześć farm wiatrowych Grupy Ikea w Polsce ma co roku wytwarzać do 473 GWh energii elektrycznej, co razem z energią cieplną, produkowaną z biomasy przez Ikea Industry, pokryje całe zapotrzebowanie szwedzkiego koncernu na energię w naszym kraju. 

 

 

Informację o sfinalizowaniu przejęcia farmy wiatrowej w Lubartowie podała kancelaria Dentons informując przy okazji, że jej zespół doradzał również GEO Renewables podczas negocjacji warunkowej umowy sprzedaży udziałów w grudniu 2014 r., a także przy wymianie udziałów w elektrowniach wiatrowych w Iłży, Jędrzychowicach i Zgorzelcu, między GEO Renewables a EDP Renewables.