M. Kurtyka: Ministerstwo Energii śledzi światowe trendy w energetyce

M. Kurtyka: Ministerstwo Energii śledzi światowe trendy w energetyce
Fot. Ministerstwo Energii

Energetyka rozproszona i klastry energii były tematem spotkania wiceministrów energii Michała Kurtyki i Andrzeja Piotrowskiego z sekretarz stanu w szwedzkim ministerstwie energii i środowiska Yvonne Ruwaida, które odbyło się wczoraj w resorcie energii.

Podczas spotkania z przedstawicielami szwedzkiego rządu podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii Michał Kurtyka zapewniał, że ME „uważnie śledzi światowe trendy w energetyce i z uwagą przypatruje się doświadczeniom innych państw w tym również i Szwecji”. Dodał, że resort energii „konsekwentnie działa zarówno na rzecz rozwoju innowacyjnych technologii energetycznych jaki i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej”.

Jednym z tematów spotkania ze szwedzką minister były klastry energetyczne, których realizację w Polsce forsuje teraz Ministerstwo Energii i których założenia wpisano do opublikowanego ostatnio projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.

REKLAMA

Rozwój tego obszaru przyczyni się do tego, że generowana przy wymiernym zaangażowaniu społeczności lokalnych, a jednocześnie powstają nowe miejsca pracy. Duży potencjał tkwi również w niskoemisyjnym transporcie – komentował wiceminister Kurtyka.

REKLAMA

Chęć poznania szwedzkich doświadczeń w zakresie funkcjonowania lokalnych systemów energetycznych podkreślił obecny na spotkaniu wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

– Zależy nam na rozwoju tego obszaru ponieważ mikroklastry, poprzez połączenie działań z kilku obszarów gospodarki, mogą zapewniać zrównoważoną gospodarkę zasobami OZE oraz lokalną samowystarczalność energetyczną – podkreślił. – Bardzo chętnie poznamy dotychczasowe doświadczenia Szwecji w tym zakresie i chętnie podejmiemy bliższą współpracę

Podczas dzisiejszego posiedzenia parlamentarnego zespołu ds. energii odnawialnej wiceminister Piotrowski zasygnalizował organizację wyjazdu studyjnego do Szwecji w celu przyjrzenia się funkcjonującym tam lokalnym systemom energetycznym. 

red. gramwzielone.pl