PGE: gorszy wynik w segmencie OZE

PGE: gorszy wynik w segmencie OZE
Farma wiatrowa Lotnisko. Fot. PGE

W ubiegłym kwartale PGE pogorszyło wynik w segmencie energetyki odnawialnej w stosunku do I kwartału 2015 r. mimo znaczących inwestycji zrealizowanych w ubiegłym roku w segmencie energetyki wiatrowej. 

Skonsolidowany zysk operacyjny PGE powiększony o amortyzację (EBITDA) w I kwartale 2016 r. wyniósł 1,8 mld zł (spadek o 17 proc. w stosunku do 2015 r.), natomiast zysk netto 870 mln zł (spadek o 21 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym), czyli 0,47 zł na akcję.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy miały wyniki operacyjne segmentu energetyki konwencjonalnej, sięgając poziomu około 1 mld zł (spadek o 23 proc. w porównaniu z rokiem 2015). Segment dystrybucji wypracował wynik przekraczający 550 mln zł. To mniej o ponad 70 mln zł względem kwartału bazowego, przede wszystkim w rezultacie zmiany strategii wynagradzania operatorów sieci dystrybucyjnych.

REKLAMA

Grupa PGE prowadzi działalność w coraz bardziej wymagającym otoczeniu rynkowym, dlatego trwający przegląd strategii ukierunkowany jest między innymi na poprawę efektywności. Wyniki tych prac zostaną zaprezentowane w trzecim kwartale tego roku – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Segment energetyki odnawialnej w I kwartale osiągnął wynik przekraczający 110 mln zł, czyli o około 10 mln zł mniej niż przed rokiem. Jak tłumaczy PGE, nastąpiło to „pomimo znaczącego wzrostu produkcji energii przez nowo oddane farmy wiatrowe, głównie z powodu niższej ceny sprzedaży zielonych certyfikatów”.

Te wyniki mogą dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że w ubiegły roku Polska Grupa Energetyczna oddała do użytku rekordowy potencjał farm wiatrowych. Nakłady na inwestycje PGE w 2015 r. wyniosły rekordowe 9,4 mld zł i były o połowę wyższe niż przed rokiem. Ponad 900 mln zł przeznaczono na odnawialne źródła energii.

Po uruchomieniu farmy wiatrowej Lotnisko łączna moc zainstalowana w lądowej energetyce wiatrowej grupy PGE wzrosła do 441 MW, a po sfinalizowaniu kolejnych projektów – Resko II o mocy 76 MW i Kisielice II o mocy 12 MW – na koniec 2015 roku, wyniosła 529 MW. 

Również w ubiegłym roku Polska Grupa Energetyczna uruchomiła swoją pierwszą elektrownię fotowoltaiczną o mocy 0,6 MW, zlokalizowaną na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim.

REKLAMA

W I kwartale br. połączone segmenty sprzedaży hurtowej i detalicznej zakończyły kwartał wynikiem około 140 mln zł, to jest o 20 mln zł mniej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Produkcja netto energii elektrycznej w I kwartale 2016 r. wyniosła 13,2 TWh i była o 9 proc. niższa, niż rok wcześniej.

PGE tłumaczy, że to efekt mniejszej dyspozycyjności elektrowni opalanych węglem brunatnym w związku z dłuższym czasem postoju bloków w remontach planowanych i modernizacjach.

Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 3 TWh (wzrost o 5 proc.). Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 30 proc. Wolumen dystrybucji wyniósł ponad 8,6 TWh (wzrost o 3 proc. r/r), a wolumen energii sprzedanej do odbiorców końcowych 10,7 TWh (wzrost o 9 proc. r/r).

Nakłady na inwestycje w I kwartale 2016 r. wyniosły 1,8 mld zł i były o 32 proc. wyższe, niż przed rokiem. Grupa PGE zapewnia, że konsekwentnie realizuje program inwestycyjny, koncentrując się na trzech głównych placach budowy w Opolu, Turowie oraz Gorzowie.

Budowa nowych mocy w energetyce konwencjonalnej jest naszym celem numer jeden, ale równocześnie realizujemy program kompleksowych modernizacji istniejących bloków m.in. w Elektrowni Bełchatów i Elektrowni Turów. Realizacja tych projektów wydłuży cykl życia jednostek wytwórczych oraz zwiększy ich sprawność i moc, a także pozwoli Grupie wytwarzać bardziej ekologiczną energię z węgla – mówi Henryk Baranowski.

Zarząd PGE spodziewa się, że w całym 2016 roku wydatki na inwestycje będą nieznacznie niższe niż w roku ubiegłym.

red. gramwzielone.pl