Zapraszamy na konferencję nt. rozproszonych źródeł energii

Zapraszamy na konferencję nt. rozproszonych źródeł energii
Foto. SPD Biogas

Burmistrz Miasto Koło, Klaster MANU GREENTech i Polskie Towarzystwo Gospodarcze Bioenergii zapraszają do udziału w konferencji pt. Rozproszone źródła energii (poniżej 10 MWe) jako motor rozwoju polskiej gospodarki. 

Konferencja pt. Rozproszone źródła energii (poniżej 10 MWe) jako motor rozwoju polskiej gospodarki odbędzie się 19 maja 2016 roku w Kole, w Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego przy ul. Stary Rynek 1. 

Konferencja jest organizowana pod honorowym patronatem posła Leszka Galemby. 

REKLAMA

Program:

9.00-10.00 Rejestracja uczestników i powitalna kawa.

10.00-10.30 Otwarcie konferencji – poseł Leszek Galemba, burmistrz miasta Koło.

10.30-11.00 Rozproszone źródła energii (poniżej 10MWe) jako motor rozwoju polskiej gospodarki – referat wprowadzający – Jan Bocian, prezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego Bioenergii POLBIO.

11.00-11.15 Wpływ kopalni odkrywkowej na środowisko – dr Józef Drzazgowski – Stowarzyszenie EKO-Przyjezierze. 

11.15-13.00 Panel dyskusyjny – Energetyka rozproszona niewykorzystane możliwości stymulowania rozwoju gospodarczego – Beata Kempińska, prof. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Tomasz Mróz – prof. Politechniki Poznańskiej, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Środowiska,  

REKLAMA

13.00-14.00 Przerwa na lunch.

14.00-15.30 Panel dyskusyjny – Bariery i szanse rozwoju energetyki rozproszonej jako kluczowego elementu Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Paktu dla Obszarów Wiejskich. Udział: Leszek Galemba – poseł, Dariusz Krzyżański, Józef Aleszczyk – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, przedstawiciele URE, NCBiR, NFOŚiGW, ARP, PARP, Ministerstwa Środowiska,

15.30-16.00 Dyskusja, wnioski i podsumowanie konferencji.

W ramach paneli dyskusyjnych planujemy podjęcie dyskusji dot. następujących tematów:

Panel: Energetyka rozproszona niewykorzystane możliwości stymulowania rozwoju gospodarczego:

  • klastry, spółdzielnie energetyczne, rozproszone źródła energii – budowa lokalnego/regionalnego bezpieczeństwa energetycznego,
  • zapotrzebowanie na rozproszone źródła energii dla zagwarantowania dostępu do konkurencyjnych źródeł energii dla realizacji Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i Paktu dla obszarów wiejskich,
  • integracja międzyresortowa polityki energetycznej kraju,
  • energetyka rozproszona jako krajowa inteligentna specjalizacja – poszukiwanie innowacyjnych efektywnych i konkurencyjnych źródeł energii,
  • konwencjonalne źródła energii – czy nowe technologie węglowe mogą efektywnie ograniczać emisji gazów cieplarnianych,
  • alternatywne paliwa transportowe – szansa dla budowy niezależności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego.

Panel: Bariery i szanse rozwoju energetyki rozproszonej jako kluczowego elementu Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Paktu dla Obszarów Wiejskich:

  • bariery w rozwoju obywatelskiej energetyki rozproszonej,
  • bariery formalno-prawno-administracyjne w rozwoju energetyki rozproszonej,
  • integracja na poziomie lokalnym i regionalnym inwestycji w odnawialne źródła energii – koordynacja wydatkowania funduszy badawczo-rozwojowych, funduszy środowiskowych i europejskich dla budowy efektywnych systemów energetycznych,

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o niezwłoczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub przesłanie informacji e-mail na adres: 2013polbio@gmail.com

Otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia pocztą e-mail. 

Portal Gramwzielone.pl jest patronem medialnym konferencji pt. Rozproszone źródła energii (poniżej 10 MWe) jako motor rozwoju polskiej gospodarki.