Lista programów NFOŚiGW na 2016 r. Prosument będzie kontynuowany

Lista programów NFOŚiGW na 2016 r. Prosument będzie kontynuowany
Gramwzielone.pl (C)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dzisiaj przedstawił założenia nowej oferty programowej, stanowiącej jak zapewnia Fundusz wielki program racjonalnego i efektywnego inwestowania w polskie projekty proekologiczne”. Przedstawiciele NFOŚiGW zapewnili, że program Prosument będzie kontynuowany, a jego nowa wersja zostanie dostosowana do przyjmowanej w Sejmie nowelizacji ustawy o OZE.

Zarząd NFOŚiGW, po dokonaniu przeglądu dotychczasowych programów, uruchomionych jeszcze z inicjatywy poprzedniego zarządu, wypracował nową listę programów priorytetowych.

Jak zapewnia NFOŚiGW, celem zmian jest „poklasyfikowanie programów według kierunków wsparcia, usystematyzowanie jej tak, aby programy wdrażane za pośrednictwem partnerów zewnętrznych były realizowane w ramach jednej komórki ekologicznej oraz aby nastąpiło rozszerzenie obszarów finansowania NFOŚiGW na przedsięwzięcia związane z energetycznym wykorzystaniem wód geotermalnych, zmniejszeniem zużycia energii w budownictwie, popularyzacją przedsięwzięć związanych ze wspieraniem technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV oraz wsparciem efektywnych systemów ciepłowniczych i chłodniczych”.

REKLAMA

Na udostępnionej dzisiaj przez NFOŚiGW liście programów priorytetowych na 2016 r. znajdziemy m.in. programy Kawka, Ryś i Prosument, których realizacja została przed kilkoma miesiącami zawieszona przez nowe władze Funduszu.

Przedstawiciele NFOŚiGW zapewnili dzisiaj, że jest wola do kontynuowania wsparcia inwestycji w mikroinstalacje prosumenckie. Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW, zapewnił, że Fundusz nadal rozmawia z BOŚ na temat wdrażania programu Prosument. – Jeśli wszystko pójdzie dobrze, a mam na myśli procedowaną ustawę o OZE, to program Prosument wejdzie w życie i będziemy mogli go realizować – powiedział wiceprezes Funduszu.

Prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda dodał, że oferta w zakresie Prosumenta zostanie dostosowana do nowej wersji ustawy o odnawialnych źródłach energii. 

Prezes Kujda zapewnił, że w zakresie realizacji swoich programów NFOŚiGW chce zintensyfikować współpracę z wojewódzkimi funduszmi ochrony środowiska. Założenia dalszej współpracy z WFOŚiGW mają zostać omówione na spotkaniu, które odbędzie sie pod koniec tego miesiąca. 

REKLAMA

Na nowej liście programów priorytetowych znajdziemy nowe programy dedykowane inwestycjom geotermalnym. Wcześniej NFOŚiGW zapewniał, że uruchomi dwa nowe programy, których celem ma być sfinansowanie badań potencjału geotermalnego i inwestycji w geotermię. Budżety obu programów mają sięgnąć w sumie 700 mln zł.

Program zakładający wykorzystanie geotermii został wpisany do działania pt. Poprawa jakości powietrza zakładającym realizację dwóch programów: Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych oraz Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Jak wynika z  dzisiejszej prezentacji, budżety obu programów mają wynieść w sumie 1 mld zł, z czego po 500 mln zł na część 1 i 2.

W przypadku programu Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie przewiduje się finansowanie w formie dotacji (300 mln zł) oraz pożyczek (200 mln zł). Dofinansowywane mają być inwestycje w obiektach należących do podmiotów prowadzących niekomercyjną działalność – hospicjów, muzeów, obiektów sakralnych i zabytkowych.

Dzisiaj poinformowano również, że na projekty zakładające zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko w przedsiębiorstwach NFOŚiGW chce przeznaczyć 2,5 mld zł.

Na liście programów NFOŚiGW znajdziemy też program Sokół zakładający finansowanie innowacyjnych technologii środowiskowych. Dzisiaj Fundusz poinformował, że na ten cel chce przeznaczyć 1 mld zł, z czego 50 mln zł w formie dotacji bezzwrotnych na badania i rozwój oraz 950 mln zł w formie finansowania zwrotnego na fazę wdrożeniową. Program Sokół zakłada też realizację w fazie wdrożeniowej inwestycji kapitałowych. Beneficjentami Sokoła będą przedsiębiorcy.

Jak zapewniają przedstawiciele NFOŚiGW, warunki zaktaulizowanych programów priorytetowych nie zostały jeszcze uzgodnione. Ich założenia Fundusz ma przedstawić w ciągu najbliższych tygodni.

gramwzielone.pl