Energa tworzy radę ekspertów ds. innowacji

Energa tworzy radę ekspertów ds. innowacji
Fot. Energa

Innowacje w Enerdze. Koncern energetyczny Energa powołał Radę ds. innowacji, w której znaleźli się profesorowie z czołowych uczelni, specjalizujący się w obszarze elektroenergetyki. Rada ma wytyczyć kierunki prac Energi w obszarze badań i rozwoju. 

Działalność rady ma się skupić na poszukiwaniu i propagowaniu nowych kierunków prac rozwojowych Grupy Energa w obszarze badawczo-rozwojowym i innowacji, a także na wypracowaniu strategii innowacji oraz wsparciu procesu konsolidacji polityki Grupy w obszarze B+R+I. Wśród priorytetów przedstawiciele rady wymieniają potrzebę zwiększenia elastyczności pracy systemu, zarówno po stronie wytwarzania, jak i dystrybucji oraz popytu.

Globalne trendy technologiczne transformują systemy elektroenergetyczne w kierunku modelu źródeł rozproszonych. Z wielu pomysłów, które powstają, jako odpowiedź na te zmiany, Rada pomoże nam przeanalizować oraz wybrać najlepsze rozwiązania i wdrożyć optymalne modele biznesowe – komentuje Przemysław Piesiewicz, wiceprezes Energa SA.

REKLAMA
REKLAMA

W skład Rady wchodzi pięciu polskich naukowców-elektroenergetyków z pięciu czołowych ośrodków akademickich kraju. Radzie przewodniczy prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej. Obok niego w radzie znaleźli się prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny  z Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. inż. Janusz Badur – wieloletni pracownik Instytutu Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. inż. Krzysztof Madajewski z Instytutu Energetyki, a także prof. dr hab. inż. Artur Wilczyński z Politechniki Wrocławskiej.

– Liczymy także na to, że Rada znacząco wesprze nasze prace analityczne nad strategią innowacji oraz nową polityką zarządzania obszarem R&D. Z pewnością przełoży się to na bardziej efektywne zarządzanie portfelem projektów innowacyjnych oraz wzrost konkurencyjności Grupy Energa na rynku krajowym. Jesteśmy przekonani, że droga do efektywnego zastosowania innowacyjnych rozwiązań w polskiej elektroenergetyce to optymalne wykorzystywanie narzędzi do zarządzania wysokim poziomem ryzyka projektowych startupów. Jak również komercjalizacja pozyskiwanych patentów, w oparciu o najlepsze rozwiązania stosowane przez światowych liderów innowacji w branży energetycznej – komentuje Jan Chlebowicz, dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji w Energa SA.

red. gramwzielone.pl