Dofinansowanie na OZE dla przedsiębiorców. Szkolenie w NFOŚiGW

Dofinansowanie na OZE dla przedsiębiorców. Szkolenie w NFOŚiGW
Conergy press

Dofinansowanie na przedsięwzięcia w zakresie zastosowania rozwiązań przyczyniających się do optymalizacji gospodarowania energią oraz zwiększenia  efektywności  energetycznej. Kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku i kwalifikowalność kosztówbędą tematami szkolenia dla beneficjentów PO IiŚ 2014-2020, Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do swojej siedziby przy ul. Konstruktorskiej 3a w Warszawie 4 sierpnia br.

Zgłoszenia na bezpłatne spotkanie z ekspertami NFOŚiGW należy przesyłać do 2 sierpnia br. za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej. 

NFOŚiGW jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii ogłosił konkurs projektów w ramach Działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach (nr POIS/1.2/1/2016).

REKLAMA
REKLAMA

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30 czerwca do 31 sierpnia 2016 r. Dofinansowanie może być udzielone jedynie dużym przedsiębiorstwom (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124).

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 500 mln zł. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej i nie może przekroczyć 85 proc.

red. gramwzielone.pl / NFOŚiGW