Bruksela zaakceptowała polski system zielonych certyfikatów

Bruksela zaakceptowała polski system zielonych certyfikatów
Foto. Stuart Chalmers, flickr cc

Komisja Europejska nie wniosła obiekcji w sprawie polskiego systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii w postaci świadectw pochodzenia energii z OZE (zielonych certyfikatów).

Badany przez Komisję Europejską, pod kątem zgodności z unijnymi zasadami pomocy publicznej, system zielonych certyfikatów obowiązywał w Polsce od 2005 roku.

W tym czasie posiadający koncesję producenci zielonej energii mogli korzystać z dodatkowego wsparcia, zwracając się do Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie świadectw pochodzenia energii odnawialnej (zielonych certyfikatów) i sprzedając je następnie podmiotom zobowiązanym do realizacji tzw. obowiązku OZE, czyli wykazania, że energia odnawialna ma określony, procentowy udział w ich miksach energii. Alternatywnie do zakupu zielonych certyfikatów mogli wpłacać na konto NFOŚiGW określoną wartość tzw. opłaty zastępczej.

REKLAMA

System zielonych certyfikatów promował jednakowo produkcję energii elektrycznej z wykorzystaniem wszystkich technologii OZE,  bez względu na zainstalowaną moc czy rok oddania do użytku danej instalacji.

Zielone certyfikaty stanowiły drugie źródło przychodu producentów zielonej energii, obok przychodów z tytułu sprzedaży samej energii po gwarantowanej średniej cenie na rynku hurtowym z roku poprzedniego.  

REKLAMA

System certyfikatów został zastąpiony z dniem 1 lipca br., w ramach znowelizowanej ustawy o OZE, przez system aukcyjny. Jednocześnie producenci zielonej energii, którzy uruchomili sprzedaż energii przed tym terminem, mogą nadal otrzymywać i sprzedawać zielone certyfikaty w okresie 15 lat liczonym od dnia uruchomienia produkcji lub mogą przejść na system aukcyjny, zgłaszając swoją instalację do przyszłej aukcji dla projektów oddanych wcześniej do użytku.

Polskie władze wdrażając system zielonych certyfikatów nie notyfikowały go w Brukseli, aby upewnić się, że jest on zgodny z unijnymi zasadami pomocy publicznej.

Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji w Komisji Europejskiej badała sprawę zgodności systemu zielonych certyfikatów z unijnym prawem w sprawie, której nadano numer SA.37345 i która była prowadzona już od września 2013 r.

Wykazana przez Komisję Europejską niezgodność z unijnymi zasadami pomocy publicznej mogłaby grozić nawet koniecznością zwrotu przychodów otrzymanych w systemie zielonych certyfikatów.

Teraz KE zdecydowała jednak, że nie wnosi obiekcji w zakresie zgodności dotychczasowego polskiego systemu wsparcia dla OZE z unijnym prawem.

gramwzielone.pl