Ceny referencyjne w aukcjach dla OZE. Propozycje Ministerstwa Energii

Ceny referencyjne w aukcjach dla OZE. Propozycje Ministerstwa Energii
Fot. Gramwzielone.pl

Ministerstwo Energii opublikowało projekty rozporządzeń do znowelizowanego ostatnio systemu wsparcia dla producentów zielonej energii w ustawie o OZE. Wśród czterech projektów rozporządzeń znajdziemy również projekt rozporządzenia z propozycjami cen referencyjnych w systemie aukcji. Resort energii podał też, w jakiej kolejności i jakie aukcje chce przeprowadzić w tym roku. W aukcjach przeprowadzonych jeszcze w 2016 r. ma być promowana produkcja energii z biogazowni rolniczych, a także z instalacji OZE o mocy do 1 MW. 

System aukcyjny, który obowiązuje od 1 lipca br., zakłada udzielanie wsparcia dla producentów zielonej energii podzielonych na kilka koszyków aukcyjnych. Po ogłoszeniu przez rząd aukcji na zakup określonej ilości zielonej energii z danego koszyka aukcyjnego, zgłoszone do niego projekty otrzymają wsparcie w postaci zaoferowanej przez inwestorów ceny za energię, stałej w okresie 15 lat, jeśli będzie ona niższa od cen zgłoszonych przez konkurencję – chyba, że do aukcji zgłoszonych zostanie zbyt mało projektów, z których szacowana produkcja nie pokryje ilości energii, którą w tej aukcji będzie chciał zakupić rząd.

Niezależnie od tego, oferty cenowe, które przekroczą znajdujące się w ministerialnym rozporządzeniu ceny referencyjne, z góry będą odrzucane i nie otrzymają wsparcia.

REKLAMA

Cena referencyjna, o której mowa w art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy o OZE, ma według propozycji Ministerstwa Energii wynieść dla instalacji: 

1) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 550 zł/MWh;

2) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 550 zł/MWh;

3) wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 305 zł/MWh;

4) wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 335 zł/MWh;

5) wykorzystujących wyłącznie do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż określony w pkt 3 i 4, wynosi 340 zł/MWh;

6) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, wynosi 415 zł/MWh;

7) wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy spalany w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, wynosi 310 zł/MWh;

8) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji, wynosi 435 zł/MWh;

9) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW i o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 MWt, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji, wynosi 420 zł/MWh;

10) w instalacji termicznego przekształcania odpadów, wynosi 385 zł/MWh;

11) wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 475 zł/MWh;

12) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie, wynosi 415 zł/MWh;

13) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie, wynosi 385 zł/MWh;

14) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 470 zł/MWh;

15) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 480 zł/MWh;

16) wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 455 zł/MWh;

17) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 465 zł/MWh;

18) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 445 zł/MWh;

19) wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 470 zł/MWh;

20) hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wynosi 485 zł/MWh;

21) hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wynosi 430 zł/MWh.

Z kolei cena referencyjna, o której mowa w art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy o OZE, ma wynieść dla instalacji zmodernizowanych po dniu wejścia w życie rozdziału 4 ustawy, czyli po 1 lipca 2016 r.:

1) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 550 zł/MWh;

2) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 550 zł/MWh;

REKLAMA

3) wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 305 zł/MWh;

4) wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 335 zł/MWh;

5) wykorzystujących wyłącznie do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż określony w pkt 3 i 4, wynosi 340 zł/MWh;

6) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, wynosi 415 zł/MWh;

7) wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy spalany w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, wynosi 310 zł/MWh;

8) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji, wynosi 435 zł/MWh;

9) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW i o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 MWt, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji, wynosi 420 zł/MWh;

10) w instalacji termicznego przekształcania odpadów, wynosi 385 zł/MWh;

11) wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 475 zł/MWh;

12) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie, wynosi 415 zł/MWh;

13) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie, wynosi 385 zł/MWh;

14) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 470 zł/MWh;

15) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 480 zł/MWh;

16) wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 455 zł/MWh;

17) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 465 zł/MWh;

18) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 445 zł/MWh;

19) wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 470 zł/MWh;

20) hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wynosi 485 zł/MWh;

21) hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wynosi 430 zł/MWh.

Okres obowiązku zakupu energii elektrycznej, obowiązujący wytwórców, którzy wygrają aukcję zorganizowaną jeszcze w tym roku, wyniesie 15 lat liczone od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia albo od dnia sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej po dniu zamknięcia aukcji.

Jakie aukcje w tym roku? 

Jak wynika z innego opublikowanego dzisiaj projektu rozporządzenia ME, w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r., w tym roku mają być zorganizowane aukcje w następującej kolejności:

1) aukcja dla wytwórców w istniejących instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej: 
a) nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, oraz 
b) większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej; 

2) aukcja dla wytwórców w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, innej niż wymieniona w art. 73 ust. 3a pkt 1–6 ustawy o OZE.

Jak zastrzega Ministerstwo Energii, tegoroczne aukcje mają mieć charakter testowy. – Przy opracowywaniu projektu rozporządzenia na 2017 r. zostanie dokonana analiza rozstrzygnięć przeprowadzonych w 2016 r. aukcji. Powyższe działanie pozwoli na prawidłowe zaprojektowanie właściwej kolejności na 2017 r. – czytamy w OSR do projektu rozporządzenia nt. tegorocznych aukcji.

Uwagi do projektów rozporządzeń ws. systemu aukcyjnego można zgłaszać przez kilka najbliższych dni do Ministerstwa Energii na adres: Piotr.Czopek@me.gov.pl

Oba rozporządzenia mają wejść w życie z dniem 31 sierpnia br. 

red. gramwzielone.pl