Energetyka dostanie ponad 1 mld zł z tytułu ustawy KDT

Energetyka dostanie ponad 1 mld zł z tytułu ustawy KDT
erix!, flickr cc

Urząd Regulacji Energetyki ustalił wysokość korekt rocznych zaliczek wypłaconych wytwórcom na poczet kosztów osieroconych za 2015 r. oraz wysokość korekt rocznych zaliczek na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego, powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2015 r.

Ogólna kwota środków przekazanych wytwórcom za 2015 r., z uwzględnieniem korekt kosztów osieroconych oraz korekt kosztów odebranego i nieodebranego gazu ziemnego powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym, wynosi 1,045 mld zł.

Zaliczki na pokrycie kosztów osieroconych zostały wypłacone za 2015 r. w łącznej kwocie 504,5 mln zł. W wyniku rozliczenia tych zaliczek ustalono korekty dodatnie, których suma wynosi 439,8 mln zł.

REKLAMA

Natomiast zaliczki na pokrycie kosztów odebranego i nieodebranego gazu ziemnego powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym były wypłacone w 2015 r. w kwocie 45,4 mln zł. W wyniku rozliczenia tych zaliczek, saldo ustalonych korekt dodatnich wynosi 55,1 mln zł.

REKLAMA

W lutym br. spółka Zarządca Rozliczeń, która zajmuje się rozliczaniem opłat wynikających z ustawy o KDT, poinformowała, że na podstawie tej ustawy wytwórcy energii elektrycznej otrzymali w latach 2008 – 2015 na pokrycie kosztów osieroconych 12,6 mld zł (ujęcie w cenach bieżących), a także 0,78 mld zł na pokrycie kosztów gazu.

Koszty wynikające z ustawy KDT są ponoszone przez końcowych odbiorców energii za pośrednictwem przenoszonej na ich rachunki tzw. opłaty przejściowej. Mechanizm opłaty przejściowej przeniesiono ostatnio do ustawy o odnawialnych źródłach energii, przy okazji podnosząc dwukrotnie jej wartość dla grupy gospodarstw domowych, które będą musiały się liczyć z wydatkiem z tego tytuły wynoszącym w skali roku 96 zł.

Opłata przejściowa nie jest związana z mechanizmami wsparcia odnawialnych źródeł energii i dotyczy pokrywania kosztów wytwórców energii w konwencjonalnych elektrowniach. 

Podniesienie opłaty przejściowej Ministerstwo Energii tłumaczyło koniecznością spłaty szacowanego na około miliard złotych zadłużenia spółki Zarządca Rozliczeń SA. 

gramwzielone.pl