Nowy program NFOŚiGW z budżetem 2,5 mld zł

Nowy program NFOŚiGW z budżetem 2,5 mld zł
Gramwzielone.pl (C)

O dwie nowe części obok Ekologicznego Akumulatora dla Przemysłu NFOŚiGW wzbogacił program priorytetowy pt. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, którego całkowity budżet wynosi 2,5 mld zł. Kolejne części instrumentu finansowego przygotowano pod kątem beneficjentów I osi PO IiŚ 2014-2020 oraz sektora ciepłowniczego. Nabór wniosków rozpocznie się 16 sierpnia br.

Program pt. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, którego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko poprzez działania inwestycyjne, został przyjęty i ogłoszony w 2015 r. Wówczas, w I naborze zostało złożonych 18 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 950 mln zł. Pozytywną ocenę uzyskało 13 wniosków (w sumie 650 mln zł dofinansowania), z czego 6 posiada już zawarte z NFOŚiGW umowy, a pozostałe są jeszcze kontraktowane.

Przedsięwzięcia zgłoszone do programu mają zróżnicowany charakter: dotyczą instalacji sektora energetycznego, hutniczego oraz meblowego. Jednym z ciekawszych przykładów projektów, które wspiera Narodowy Fundusz, jest przedsięwzięcie polegające na budowie zamkniętego systemu chłodzenia wody z przeponową chłodnią wentylatorową. Projekt ten przyczyni się do oszczędności wody 963 m3/rok oraz zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną o 8 125,34 MWh/rok.

REKLAMA

W tym roku, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozszerzył zakres programu o dwie dodatkowe części. Obok pierwszej pn. E-Kumulator – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu, drugą skierowano do beneficjentów I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a trzecią w szczególności do sektora ciepłowniczego. Ich budżety wynoszą odpowiednio: 1 mld zł, 500 mln zł i 1 mld zł. Ogłoszony przez NFOŚiGW nabór wniosków o preferencyjne pożyczki ruszy 16 sierpnia i potrwa do 16 grudnia 2016 r. dla Części 1) i Części 3) oraz do 30 stycznia 2017 r. dla Części 2).

REKLAMA

Część 1) E-Kumulator – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu dedykowana jest kompleksowemu wsparciu przedsiębiorców przemysłowych, którzy chcą lepiej gospodarować surowcami pierwotnymi oraz zmniejszać szkodliwe emisje do atmosfery. W ramach programu przewidziane jest wsparcie inwestycji z zakresu: zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, ograniczenia emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz ograniczenia lub uniknięcia emisji pyłów.

Część 2) Współfinansowanie I Osi POIiŚ 2014-2020 oferuje niezbędne współfinansowanie krajowych inwestycji wspieranych w ramach I Osi POIiŚ 2014-2020.

Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze adresowana jest przede wszystkim do tych przedsiębiorców, którzy chcieliby uzyskać wsparcie przedsięwzięć realizowanych w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczących budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej mających na celu doprowadzenie systemu ciepłowniczego, w którym funkcjonują, do spełnienia definicji „efektywnego systemu ciepłowniczego”, w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się w co najmniej 50 proc. energię ze źródeł odnawialnych lub 50 proc. ciepło odpadowe lub 75 proc. ciepło pochodzące z kogeneracji lub w 50 proc. wykorzystuje się połączenie takiej energii i ciepła.

Szczegółowe informacje dotyczące programu pt. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki dostępne są na stronie www.

red. gramwzielone.pl / NFOŚiGW