Konferencje na targach RENEXPO: fotowoltaika, magazyny energii i samochody elektryczne

Konferencje na targach RENEXPO: fotowoltaika, magazyny energii i samochody elektryczne
Fot. Renexpo Poland

Podczas najbliższych targów RENEXPO Polska 2016, które są czołową imprezą branży energii odnawialnej w Polsce, odbędą się konferencje poruszające najważniejsze aspekty sytuacji i perspektyw m.in. polskiego rynku fotowoltaicznego, technologii magazynowania energii i samochodów elektrycznych. Wcześniejsza rezerwacja to niższy koszt uczestnictwa. Dodatkowe rabaty organizator przewiduje dla czytelników portalu Gramwzielone.pl. 

Odbywające się co roku w Warszawie targi RENEXPO Polska tym razem odbędą się w dniach 19-21 października 2016 r. na terenie Warszawskiego Centrum EXPO XXI. Podczas 6. Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Polska odbędą się branżowe konferencje poświęcone poszczególnym sektorom i technologiom OZE.

Zaplanowano m. in. następujące konferencje.:

REKLAMA

 • 6. Międzynarodowa Konferencja: Fotowoltaika w Polsce.
 • Międzynarodowy Kongres: Magazynowanie Energii w Polsce
 • Dwudniowa konferencja EVIM CENTRAL EUROPE – 2016 Pojazdy Elektryczne i Infrastruktura.

6. Międzynarodowa Konferencja: Fotowoltaika w Polsce (Środa, 19/10/2016, godz. 09:00 – 17:00).

Konferencja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki w ramach/we współpracy z RECCO zawierać będzie przegląd rozwoju rynków PV w Europie i na świecie. Eksperci z towarzystw fotowoltaicznych, a także przedstawiciele przemysłu PV, przedstawiciele władz państwowych i lokalnych będą dyskutowali na temat szans oraz barier na drodze rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Dyskusja będzie dotyczyła znowelizowanej w czerwcu 2016 r. ustawy o OZE, jak również propozycji Ministerstwa Energii dalszej nowelizacji tej ustawy. Ponadto omówione będą mechanizmy wsparcia i proces inwestycyjny. 

09:00 – 09:15 Otwarcie Konferencji.

 • Małgorzata Bartkowski, REECO Poland
 • dr Stanisław M. Pietruszko, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (PV POLAND)
 • A. Kaźmierski, Dyrektor DEO, Ministerstwo Energii (do potwierdzenia)

09:15 – 10:45 Sesja I. Przyszłość fotowoltaiki.

Przewodniczący sesji: dr Stanisław M. Pietruszko

 • Polityka Unii Europejskiej dotycząca odnawialnych źródeł energii, Pierre Dechamps, Komisja Europejska
 • Sytuacja PV w Europie i na świeciedr Oliver Schafer, President of SolarPower Europe, (poprzednio EPIA); również Director for Market Development and Policy firmy SunPower Corporation
 • Rola OZE w bilansowaniu mocy szczytowej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), dr Henryk Majchrzak, Przewodniczący Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej; Prezes PSE (2010 – 2016)
 • Fotowoltaika w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju premiera Morawieckiego, Czy fotowoltaika w Polsce ma szanse rozwoju? S. M. Pietruszko, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki
 • Ustawa o OZE z 22 czerwca 2016: niejasności i wyzwania, mec. Weronika Pelc, Kancelaria Prawna Wardyński i Wspólnicy
 • Nowelizacja Ustawy o OZE z dn. 22 czerwca 2016, przedstawiciel Ministerstwa Energii (do potwierdzenia)

10:50 – 11:10 Przerwa kawowa

11:00 – 13:00 Sesja II. Wspieranie rozwoju fotowoltaiki w Polsce.

Przewodniczący sesji: Piotr Pająk, portal gramwzielone.pl.

 • Inwestowanie w PV w świetle znowelizowanej Ustawy o OZE, dr Janusz Teneta, AGH, PV Poland.
 • Fotowoltaika w programach NFOŚiGW (do potwierdzenia).
 • Finansowanie bankowe instalacji PV na przykładzie oferty BOŚ, Anna Żyła, Główny Ekolog BOŚ, Departament Ekologii.
 • Net-metering, zasady rozliczania, opomiarowania, obowiązki sprawozdawcze prosumenckich systemów PV Prof. J. Paska, Politechnika Warszawska (do potwierdzenia).
 • Rozwój rynku PV i Microgeneration Certification Scheme w Wielkiej Brytanii, Jonathan Selwyn, President, Solar Trade Association (STA).

13:00 – 14:00 Przerwa lunch.

14:00 – 16:00  Sesja III. Dążenie do zrównoważonego rozwoju rynku PV w Polsce.

Przewodniczący sesji: dr Janusz Teneta, AGH, PV Poland; dr Tadeusz Żdanowicz, Politechnika Warszawska, PV Poland.

 • Reliability. Key factor for safe investment in PV, Adrian Kocan, Hanwha Q CELLS GmbH.
 • Optymalizacja mocy – nowy trend rozwoju instalacji fotowoltaicznych, Michał Marona, SolarEdge.
 • Systemy PV – zagrożenia związane z brakiem poprawnego wykonania i konserwacji instalacji, Emil Cwalina, Eco Technologies.
 • Odbiór i konserwacja systemów fotowoltaicznych przyłączonych do sieci energetycznej. Prezentacja protokołu odbioru, Tadeusz Żdanowicz, Politechnika Wrocławska; Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki.
 • Certyfikacja instalatorów systemów OZE i akredytacja ośrodków szkoleniowych, przedstawiciel Urząd Dozoru Technicznego (do potwierdzenia)
 • Korzyści wynikające z monitoringu instalacji fotowoltaicznych, Paweł Jeliński, SolarLog.
 • Program Certyfikowania Mikroźródeł OZE (PCM) gwarancją jakości i bezpieczeństwa pracy systemów PV, dr S. M. Pietruszko, PV POLAND.

16:00 – 17:00 Panel dyskusyjny – Perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Polsce.

Moderator: Bartłomiej Derski, portal wysokienapięcie.pl,

Uczestnicy (potwierdzeni): dr Henryk Majchrzak, Mieczysław Koch, Prezes PGE EO

Zaproszeni uczestnicy: przedstawiciele Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Środowiska, NFOŚiGW, posłowie do Sejmu RP,  producenci i inni.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie merytorycznym konferencji.

W celu zgłoszenia się na konferencję prosimy o wypełnienie i podpisanie niniejszego formularza (link do pobrania formularza) oraz przesłanie skanu na adres e-mail: biuro@gramwzielone.pl . Wysłanie formularza do Gramwzielone.pl kwalifikuje Państwa do otrzymania 5% zniżki od podanych niżej, standardowych cen za udział w konferencji (ceny zawierają 23 proc. VAT):

 • 360,00 PLN w przypadku rejestracji do dnia 30 września  2016 r. – cena ze zniżką dla czytelników Gramwzielone.pl: 342,00 PLN
 • 450,00 PLN w przypadku rejestracji po dniu 30 września 2016 r. – cena ze zniżką Gramwzielone.pl: 427,50 PLN
 • 98,00 PLN cena dla studentów – za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej – cena ze zniżką Gramwzielone.pl: 93,10 PLN

Międzynarodowy Kongres: Magazynowanie Energii w Polsce (Czwartek, 20/10/2016, godz. 09:00 – 17:00).

Kongres stanowi platformę do dyskusji w międzynarodowym gronie na temat technologii, trendów oraz problemów związanych z magazynowaniem energii. Celem kongresu jest zidentyfikowanie potencjału rynku magazynów energii w Polsce m.in. w świetle ustawy o OZE, Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Planu Elektromobilności. Przedstawione zostaną kierunki badań oraz rozwiązania stosowane w Europie i na świecie, zarówno w zakresie magazynów wielkoskalowych jak też zasobników do domowego użytku. Zaprezentowane zostaną polskie rozwiązania służące magazynowaniu energii oraz inicjatywy podejmowane w tym zakresie przez polskie grupy energetyczne. Omówiona zostanie rola magazynów energii w kontekście rozwoju w Polsce generacji ze źródeł odnawialnych.

Program Kongresu: Magazynowanie Energii w Polsce.

09.00 – 09.30

Rejestracja

09.30 – 09.50

Otwarcie Kongresu:
Andrzej Kaźmierski – Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii
Barbara Adamska – moderator Kongresu

09.50 – 10.15

Politechnika Śląska: Rola zasobników energii w realizacji koncepcji klastrów energii, Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk 

10.15 – 10.40

Magazyny energii w małych i średnich przedsiębiorstwach, Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energii Odnawialnej*

10.40 – 11.00

Ramy prawne oraz dokumenty strategiczne stosowania magazynów energii w Polsce, Dr Christian Schnell, Partner w kancelarii Solivan

11.00 – 11.20

REKLAMA

Magazynowanie energii z punktu widzenia OSD, Piotr Ordyna, Doradca Zarządu ds. Regulacji, Tauron Dystrybucja S.A.

11.20 – 11.35

Przerwa kawowa

11.35 – 11.55

Magazyny energii w Niemczech – uwarunkowania prawne stymulujące oraz hamujące rozwój rynku, najlepsze praktyki oraz modele biznesowe, Miriam Hegner, Federalny Związek Magazynów Energii (BVES)

11.55 – 12.10

Rynek domowych magazynów energii na świecie: technologie, trendy, wielkość, Barbara Adamska, ADM Poland

12.10 – 13.10

Panel dyskusyjny: Rozwój rynku decentralnych magazynów energii o niewielkich pojemnościach: warunki wzrostu rynku polskiego oraz doświadczenia rynków europejskich. 

Moderator: Barbara Adamska. Zaproszeni goście: przedstawiciele NFOŚiGW, Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Rozwoju, Sven Albersmeier-Braun, SENEC.IES, Alan Atzberger, Sonnen, Radosław Gutowski, Impact Clean Power Technology S.A

13.10 – 14.20

Lunch

14.20 – 15.10

Panel dyskusyjny: Magazyny energii na poziomie Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) oraz w grupach energetycznych w kontekście bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego. Czy grupy energetyczne są zainteresowane prosumenckim rynkiem magazynów energii? 

Moderator: Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny Biznes Alert. Zaproszeni goście*: Michał Kurtyka, Wieceminister Energii, prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek, Instytut Zielonogórski Mieczysław Wrocławski, Dyrektor Departamentu Innowacji w Energa-Operator S.A., Jacek Suchenek, Wiceprezes ds. Realizacji Qumak S.A.

15.10 – 15.30

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Niezależny zintegrowany system zasilania w energię elektryczną z wykorzystaniem energii słonecznej, superkondensatorów elektrochemicznych oraz wodoru jako nośnika energii”, dr hab. inż. Bogusław Pierożyński,

15.30 – 15.50

Przerwa kawowa

15.50 – 16.10

Skuteczne pozyskanie finansowania zakupu rozwiązań służących magazynowaniu energii szansą na rozwój rynku – informacje o możliwościach pozyskania finansowania w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz w innych instytucjach, Piotr Budzisz, Prezes AT GROUP S. A

16.10 – 16.30

Rewolucja w magazynowaniu energii – Akumulatory AQUION ENERGY,Bartosz Iwicki, EMU

16.30 – 16.50

Kluczowe elementy prawidłowego doboru technologii baterii litowo-jonowych do stacjonarnych i mobilnych aplikacji magazynowania energii, Radosław Gutowski, ekspert Stowarzyszenia Elektryków Polskich: 

16.50 – 17.00

Podsumowanie Kongresu, Barbara Adamska, moderator Kongresu

 

Prosimy o wypełnienie i podpisanie formularza oraz przesłanie skanu na adres e-mail: biuro@gramwzielone.pl . Wysłanie formularza do Gramwzielone.pl kwalifikuje Państwa do otrzymania 5 proc. zniżki od podanych niżej, standardowych cen za udział w konferencji (ceny zawierają 23 proc. VAT):Osoby zainteresowane udziałem w Międzynarodowym Kongresie Magazynowanie Energii w Polsce mogą skorzystać z rabatu wysyłając formularz (link do pobrania formularza) za pośrednictwem portalu Gramwzielone.pl.

 • 432,00 PLN w przypadku rejestracji do dnia 30 września  2016 r. – cena ze zniżką Gramwzielone.pl: 410,40 PLN
 • 540,00 PLN w przypadku rejestracji po dniu 30 września 2016 r. – cena ze zniżką Gramwzielone.pl: 513,00 PLN
 • 432,00 PLN – cena z kodem, administracja publiczna – cena ze zniżką Gramwzielone.pl: 410,40 PLN
 • 117,60 PLN cena dla studentów – za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej – ze zniżką Gramwzielone.pl: 111,72 PLN

Dwudniowa konferencja EVIM CENTRAL EUROPE – 2016 Pojazdy Elektryczne i Infrastruktura (Czwartek/Piątek, 20 – 21.10.2016, godz. 09:00 – 17:00).

Konferencja EVIM CENTRAL EUROPE  2016 to międzynarodowe wydarzenie, którego celem jest omówienie, przedstawienie i zapewnienie wspólnych podwalin pod rozwój elektromobilności na całym świecie. 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji EVIM CENTRAL EUROPE – 2016 Pojazdy Elektryczne mogą skorzystać z rabatu wysyłając formularz (link do pobrania formularza) za pośrednictwem portalu Gramwzielone.pl.

Prosimy o wypełnienie i podpisanie niniejszego formularza oraz przesłanie skanu na adres e-mail: biuro@gramwzielone.pl . Wysłanie formularza do Gramwzielone.pl kwalifikuje Państwa do otrzymania 5% zniżki od podanych niżej, standardowych cen za udział w konferencji (ceny zawierają 23 proc. VAT):

 • 3184,00 PLN w przypadku rejestracji do dnia 30 września  2016 r. – cena ze zniżką Gramwzielone.pl: 3024,80 PLN
 • 4320,00 PLN w przypadku rejestracji po dniu 30 września 2016 r. – cena ze zniżką Gramwzielone.pl: 4104,00 PLN
 • 2550,00 PLN w przypadku: organizacje pozarządowe, sektor publiczny, edukacyjny i uczelniany, rezydenci Polski i  Europy Środkowej przy rejestracji do 30.09.2016 r. – cena ze zniżką Gramwzielone.pl: 2422,50 PLN
 • 3184,00 PLN: cena z kodem – cena ze zniżką Gramwzielone.pl: 3024,80 PLN

artykuł promocyjny