Nowy wzór wniosku o wydanie zielonych certyfikatów

Nowy wzór wniosku o wydanie zielonych certyfikatów
Foto. Vestas

Urząd Regulacji Energetyki poinformował o zaktualizowaniu wzoru wniosku o wydanie świadectw pochodzenia energii wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii (zielonych certyfikatów).

URE podaje, że aktualny wzór wniosku o wydanie zielonych certyfikatów uwzględnia zmiany wprowadzone przez ostatnią nowelizację ustawy o OZE z dnia 22 czerwca br., która weszła w życie z dniem 1 lipca.

REKLAMA

Urząd Regulacji Energetyki zaznacza, że w  przypadkach wymagających wyjaśnienia wątpliwości wynikających z treści złożonego wniosku istnieje możliwość przekazania do URE danych kontaktowych do osoby upoważnionej do reprezentowania wytwórcy tj. numeru telefonu i/lub adresu e-mail, które można zamieścić w polu „Uwagi”.

REKLAMA

Aktualny wzór wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia (zielonego certyfikatu).

red. gramwzielone.pl