Zapraszamy na szkolenia nt. nowych zasad wsparcia dla OZE

Zapraszamy na szkolenia nt. nowych zasad wsparcia dla OZE
Fot. TSMC Solar

Zapraszamy na szkolenia poświęcone nowym regulacjom dla rynku odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

Szkolenie: Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) – możliwości biznesowe.

Termin: 27 września 2016 r. 

REKLAMA

Miejsce: Warszawa

Najważniejsze zagadnienia

 • Kto zyska, kto straci na przepisach ustawy OZE
 • Opłacalność inwestycji OZE w poszczególnych sektorach: PV, biogazu
 • Zielone ciepło w ustawie OZE
 • Dla kogo: klastry, spółdzielnie energetyczne?
 • Sprzedaż energii w mikroinstalacjach, małych instalacjach: opusty, świadectwa pochodzenia, net- metering
 • Aukcje i koszyki technologiczne
 • Opłata zastępcza
 • Grupy taryfowe dla energii elektrycznej w  przedsiębiorstwach
 • E-mobility
 • Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze
 • Finansowanie

Prelegentami będą pracownicy Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) założony został w 2001r. jako niezależna grupa badawcza i jest pierwszym prywatnym instytutem naukowym w Polsce, posiadającym głęboką znajomość całokształtu zagadnień z zakresu źródeł energetyki odnawialnej: energia wiatrowa, energia słoneczna, biogaz, biomasa, planowanie energetyczne, poczynając od polityki energetycznej i prawa, analiz ekonomicznych i finansowych, a kończąc na kwestiach technicznych i projektowych. IEO zrealizował szereg ekspertyz na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i innych instytucji rządowych oraz projekty komercyjne dla klientów biznesowych.

IEO ma również bardzo duże doświadczenie w występowaniu w charakterze doradcy biznesowego i technicznego (założenia i koncepcje rozwiązań technicznych i biznesowych, programy funkcjonalno-użytkowe, „pre feasibility studies”, studia wykonalności, biznesplany, SIWZ, nadzór autorski i budowlany) w procesach inwestycyjnych z obszaru energetyki odnawialnej realizowanych przez firmy i samorządy. Prezesem Zarządu IEO jest Grzegorz Wiśniewski, posiadający ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu rynku energii, analiz i ocen ekonomicznych oraz prawnych, wdrażania nowych technologii i realizacji inwestycji w sektorze energetyki odnawialnej. Grzegorz Wiśniewski jest min. członkiem Narodowej Rady Rozwoju przez Prezydencie RP.

Dla czytelników portalu Gramwzielone.pl przewiduje się rabat w wysokości 5 proc. ceny szkolenia.

Koszt uczestnictwa:

 • 1090 zł netto + 23% VAT – do 13 września
 • 1290 zł netto + 23% VAT – po 13 września

Pobierz i wyślij formularz zgłoszeniowy

 


Szkolenie: Nowe zasady wsparcia OZE i efektywności energetycznej  rewolucje 2016 r. 

REKLAMA

Termin 29-30 września 2016 r.

Miejsce: Warszawa

Najważniejsze zagadnienia

1 dzień:

 • Podstawy prawne, w tym minimalny zakres implementacji:
  – Ustawa o odnawialnych źródłach energii po nowelizacji z 22 czerwca 2016 r.
  – Ustawa Prawo energetyczne
  – Rozporządzenia wykonawcze
 • Zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym – nowe podejście i zasady wejścia do systemu
 • Zakres wsparcia w ujęciu przedmiotowym
 • Zakres zmian dotyczący systemów wsparcia OZE
 • Nowe podmioty w systemie wsparcia
 • Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania okresu przejściowego

2 dzień:

 • Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej z 25 października 2012 r. 2012/27/UE – funkcjonowanie systemu do 2020 r.
 • Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. – najistotniejsze zmiany
  w stosunku do aktualnego systemu wsparcia
 • Projekt ustawy o efektywności energetycznej – cd.
 • Przetarg efektywnościowy – prawo i spostrzeżenia praktyczne
 • Zasady przyznawania białych certyfikatów
 • Zasady rozliczenia obowiązku umorzenia białych certyfikatów
 • Poziom i podstawy wymierzania kar pieniężnych

Prelegent

Doktor nauk prawnych, wykładowca w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym ośmiu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2011) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

UWAGA!!! Niższa cena do 9 września. Istnieje możliwość uczestniczenia w jednym wybranym dniu szkolenia.

Koszt uczestnictwa w dwóch dniach szkolenia:

 • 2490 zł netto + 23% VAT – do 9 września 2016 r.
 • 2690 zł netto + 23% VAT – po 9 września 2016 r.

Koszt uczestnictwa w wybranym jednym dniu szkolenia:.

 • 1290 zł netto + 23% VAT – do 9 września 2016 r.
 • 1490 zł netto + 23% VAT – po 9 września 2016 r.

Dla czytelników portalu Gramwzielone.pl przewiduje się rabat w wysokości 5 proc. ceny szkolenia.

Pobierz i wyślij formularz zgłoszeniowy


Artykuł promocyjny